ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ROZHOVOR červenec 2020 | 5 trvale udržitelný zisk, samozřejmě genero- vaný s ohledem na okolní prostředí ,“ dodává konkrétní čísla Tichý. S nutností další úspory času, lidského potenciálu i nákladů nelze než souhlasit. Polemika by však mohla vzniknout ohledně nutnosti digitalizace a okamžitých investic do ní. Jinak než velký OEM se zahraniční matkou na tom určitě bude menší nebo střední lokální výrobce strojů. Jak současnou situaci vnímáte vy? Doká- žete nabídnout výrobcům strojů řešení tzv. na míru? „J sem přesvědčen, že čas teoretických dis- kusí o digitalizaci skončil. Minulých pár mě- síců pouze sehrálo roli urychlovače tohoto procesu. Digitalizace už není marketingová vějička, hračka pro pár hloubavých inžený- rů nebo třešnička na dortu rozmlsaných in- vestorů. Stala se esenciální potřebou – kdo nedigitalizuje, příští pětiletky nedožije. Je z ní vstupenka do budoucího klubu úspěš- ných. Schneider Electric nabízí všem OEM spolupráci v rámci otevřené IoT kompatibilní platformy EcoStruxure Machine. Představte si ji jako 3 vrstvy – připojené produkty, řízení, analytický software a služby. Na co klademe důraz, a nepřipouštíme v tom kompromisy, je kybernetická bezpečnost tohoto řešení a následná správa dat, typicky v cloudu. Ostatně cybersecurity je jednou z oblastí, ve kterých díky náboru expertů citelně posiluje- me i personálně. Využijte nás na maximum a nabídněte koncovým uživatelům dokonalý přehled o jejich strojích, a to včetně energe- tického monitoringu. Samozřejmě v reálném čase ,“ reaguje Vladimír Tichý. Výrobci strojů a strojních zařízení při výrobě chtějí ze spolupráce vytěžit maxi- mum. A to jak pro sebe, tak pro své zákaz- níky. Digitalizaci se nebrání, ale rozhodně nechtějí mrhat prostředky na zkoušení čehokoliv. Existuje pro ně něco jako sázka na jistotu? „ Mohou našim zákazníkům nabídnout servisní nadstavbu v podobě vzdáleného monitoringu strojů. Díky němu mají o vyro- bených strojích důkladný přehled kdykoliv a odkudkoliv. Navíc v případě nutnosti servis- ního zásahu stačí, když jejich technik závadu analyzuje a řešení navrhne v pohodlí své kanceláře. Pokyny odešle lokální, řekněme poučené obsluze a nemusí se trmácet třeba na Pobřeží Slonoviny. Toto digitální řešení není jenom rychlejší a citelně levnější, ale jak se ukázalo, někdy i jediné možné, “ uvádí konkrétní tip Vladimír Tichý. Mluvit o digitalizaci průmyslu a nezmí- nit rozšířenou realitu by bylo jako mluvit o víně a zapomenout na Moravu. Jak už ná- zev napovídá, rozšiřuje pohled operátora nebo pracovníka údržby na strojní zařízení, rozváděč, výrobní linku nebo celý výrobní proces doplněním kontextu provozních in- formací v reálnémčase. Rapidně se tak snižují náklady na údržbu a zároveň zvyšuje efekti- vita výroby. Z příspěvků v minulých číslech našeho časopisu vím, že v podání Schneider Electric se jedná o úspěšnou aplikaci EcoStru- xure Augmented Operator Advisor. Jak EcoStruxure Augmented Operator Advisor funguje v praxi? Stačí k ní „chytrý“ mobilní telefon či tablet nebo je zapotřebí speciálních brýlí pro virtuální realitu? Vladimír Tichý je od dubna loňského roku generálním ředi- telem Schneider Electric pro Českou republiku. Před nástu- pem do funkce pracoval pro Schneider Electric v zahraničí, naposledy tři roky jako generální ředitel v Irsku a také jako obchodní ředitel pro divizi Retail ve Velké Británii. Před tím působil 12 let v české pobočce, kde zastával různé pozice v obchodě a managementu. První zkušenosti před ná- stupem do Schneider Electric získával několik let v oblasti automatizace a řízení energetiky. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, je ženatý, má tři děti a ve volném čase se věnuje rodině, cestování a turistice. Vezměme digitalizaci jako unikátní příležitost. Její transformace do podoby noční můry nám zisk nepřinese.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=