ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 44 | červenec 2020 zvlášť u malých stykačů mohou dodatečné náklady na odrušovací člen představovat někdy i třetinu až čtvrtinu ceny stykače. 5. Časté spínání motorů Stykače AF až do velikosti 100 A umožní při ovládání Vašich motorů dosáhnout až 1200 spínacích cyklů za hodinu . U vět- šiny ostatních stykačů se tato hodnota pohybuje kolem 700 nebo 1000 cyklů. To dosvědčuje robustnost mechanického pro- vedení stykačů AF i kvalitu použitých ma- teriálů hlavních kontaktů. Stykače AF Vás tak podrží i v náročných aplikacích, jakými jsou například dopravníkové pásy, které je třeba často zastavovat a znovu spouštět, nebo obráběcí stroje s motory, které musí často měnit směr chodu. 6. Vysoké krátkodobé přetížení Dalším parametrem, který svědčí o robust- nosti stykače, je schopnost odolat vysokým krátkodobým proudům (I cw ). Podíváme-li se opět na skupinu nejčastěji používaných stykačů do 38 A, při přetížení po dobu 10 sekund snese stykač AF09 proud až 150 A, stykač AF38 pak proud 350 A. Hod- noty u ekvivalentních jiných stykačů na trhu jsou přitom kolem 100, resp. 310 A. Silové kontakty stykačů snesou nad- standardní krátkodobé přetížení , čehož můžete využít například u míchaček či do- pravníkových pásů, kde může dojít ke krát- kodobému přetížení kvůli nerovnoměr- nému rozložení zátěže, nebo u kalových čerpadel v případě silnějšího znečištění. 7. Provoz v extrémních podmínkách Pokud nejsou stykače AF osazeny tepel- ným nadproudovým relé, mohou být po- užity bez deratingu v teplotním rozpětí -40 až +70 °C (u stykačů AF40–AF96 toto rozpětí platí i při osazení tepelným relé). U jiných stykačů na trhu platí obvykle roz- pětí provozních teplot -25 až +60 °C. Stykače AF jsou tak jasnou volbou pro případy, kdy jsou stykače navzdory vyhří- vanému rozvaděči potenciálně vystaveny velmi nízkým teplotám (kupříkladu na že- leznici, v cementárnách nebo štěrkovnách). Stejně tak zajistí spolehlivou funkčnost i v opačných teplotních extrémech s teplota- mi atakujícími 70 °C (například v železárnách, slévárnách, dolech nebo gastro-provozech). 8. Jedna řada pro všechny velikosti motorů Výše uvedené vlastnosti jsou shodné pro celou řadu stykačů AF pro spínání Provozní teplota AF09–AF38 AF40–AF96 AF116–AF370 AF400–AF2850 - stykač osazený tepelným relé -25 … +60 °C -40 … +70 °C -25 … +55 °C -25 … +70 °C - stykač bez tepelného relé -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C Push-in pružinový stykač a motorový spouštěč Tab. 1 Teplotní rozsahy stykačů AF

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=