ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ROZHOVOR 4 | červenec 2020 Když se dva stroje potkají, digitálně tokají Digitalizace, digitální transformace, digitální továrna, digitální svět? V hlavě vám víří desítky více či méně zasvěcených diskusí na toto téma? Proč se mám hnát do něčeho, bez čeho se teď obejdu? Vzhledem k zaměření tohoto čísla mě napadlo podívat se na tyto otázky optikou pilířů českého průmyslu – z pohledu výrobců strojů. Výrobci strojů a strojních zařízení (OEM) jsou pod stále se zvyšujícím tlakem svých zákazníků a jejich rychle seměnících potřeb. Začínají být vyžadovány inteligentní stroje, které jsou propojeny v sítích, komunikují mezi sebou, jsou flexibilnější, efektivnější a bezpečnější. Proto se nelze OEM divit, že si mezi svými dodavateli vybírají za partnery takové společnosti, které obecné prokla- mace o nutnosti digitalizace již nahradily konkrétními činy. K svému zamyšlení, lehké úvaze či chcete-li rozhovoru, jsem si proto přizval generálního manažera společnosti Schneider Electric, pana Vladimíra Tichého. Dozvěděl jsem se totiž, že současně zastává také pozici obchodního ředitele trhu prů- myslu a zeptal se ho, proč jsou vůbec výrob- ci strojů pro český průmysl důležití? „ Jednoduše řečeno, dokážou stabilně ge- nerovat vysokou přidanou hodnotu. Svůj výrobek, stroj, tvoří od prvotní myšlenky, přes vývoj,ažpododáníapřípadnýservis.Navíc jen zaminulý rok jsme z Česka exportovali obrábě- cí a tvářecí stroje za téměř 15miliard CZK. Jako Schneider Electric s výrobci strojů spolupracu- jeme již od našeho vstupu na český trh – tedy déle než 25 let. Našimi partnery se stala celá řada lídrů tohoto různorodého segmentu – od japonský trh dobyvších strojařů RWT, přes letos 60 let slavící STROS, až po jedno z nejmo- dernějších výzkumných center zaměřených na průmysl VÚTS “, reaguje Vladimír Tichý. Segment výrobců strojů je extrémně konkurenční z lokálního i globálního po- hledu. Existují zde vůbec ještě oblasti, kte- ré mají potenciál růstu? Oblasti, ve kterých může OEM získat rozhodující konkurenční výhody? „ Samozřejmě. Podle poslední studie pres- tižní konzultační společnosti McKinsey lze v případě OEM stále o 20 až 50 % zkrátit čas potřebný pro uvedení stroje na trh, o dalších 30 až 50 % pak v případě odstávky. Současné technologie zároveň přináší výrobcům strojů unikátní příležitost až o polovinu zefektivnit využívání schopností svých špičkových od- borníků, a to při současném 3 až 5% zvýšení produktivity. Nic z toho však nebude možné bez digitalizace výroby strojů, lépe řečeno bez pragmaticky uchopené a promptně pro- vedené digitalizace výroby strojů. Naším cí- lem – ať to beru z pohledu Schneider Electric, výrobců strojů nebo koncových uživatelů – přeci není digitalizace jako taková. Tím je Vladimír Tichý, generální ředitel společnosti Schneider Electric

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=