ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 38 | červenec 2020 Jak provádět kontroly systému ochrany před bleskem u větrných elektráren Účel a program kontrol musí být definován a být součástí příruček k větrné elektrárně jako součást koncepce ochrany před bleskem. Úkolem kontrol je zajistit že LPS nadále vyhovuje původnímu určení, založenému na tomto dokumentu a že všechny součásti LPS jsou v řádném stavu a schopny zajistit funkčnost, pro kterou jsou určeny. LPS musí být navržen tak, aby provozovateli umožnil kontrolu důležitých částí systému. Výrobce větrné elektrárny odpovídá za vytvoření plánu kontrol/pokynů pro kont- rolu a zahrnutí samokontrolních bodů do pracovních pokynů, příruček pro servis a údržbu větrné elektrárny, příruček pro údržbu základů atd. Pořadí kontrol Kontroly by měly být prováděny v souladu s níže uvedeným postupem a musí být pro- vedeny i při následujících činnostech: • výrobě větrné elektrárny; • instalaci větrné elektrárny; • uvedení větrné elektrárny do provozu; • v přiměřených intervalech vzhledem k poloze větrné elektrárny (obecné maximální intervaly mezi pravidelnými kontrolami jsou uvedeny v tabulce 1); • poté, co byly části větrné elektrárny odmontovány nebo opraveny (tj. listy vrtule, hlavní součásti, řídicí systémy atd.). Kontrola během výroby větrné elektrárny Kontrolní programmohou provádět kontro- loři kvality nebo samokontrolou v souladu sustanovenímiuvedenýmivkontrolnímplá- nu. Během výroby, výstavby a instalace větr- né elektrárny se musí zajistit, že jsou řádně provedena veškerá opatření a instalace sou- visející s ochranou před bleskem. Všechny významné podrobnosti musí být popsány v pracovních pokynech apod. Kontrola během instalace větrné elektrárny Během instalace větrné elektrárny musí být pozorně kontrolována uzemňovací sousta- va se zvláštním zřetelem na: • mechanické poškození během výkopových prací a opětovného zasypání; • mechanickou stabilitu při odlévání; • připojení k uzemňovacím soustavám základů;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=