ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 32 | červenec 2020 notlivé funkce, ale dokonce celý komplex funkcí. Právě zde se ukazuje přednost KNX systémové instalace s možnostmi vytváření prakticky libovolných vzájemných vazeb při ovládání různých funkčních oblastí i jako vy- nikající možnost pro dosažení maximálních úspor, které jsou s jinými systémy mnohdy nedosažitelné. A tyto přednosti jsou ještě zvýrazněny tím, že se nejedná o systém jedi- ného výrobce. Vždyť vzájemně zaměnitelné prvky pro společnou komunikaci po sběr- nici KNX již 30 let nabízí nyní více než 400 výrobců z celého světa. Z naznačených možností řízení žaluzií vyplývá, že ne každý systém elektrických in- stalací dokáže tak dokonale řídit nejen jed- Obr. 8 Rostliny ve výklenku brání vzniku větrných vírů Podmínky pro umístění kabelové rozvodné skříně do a na hořlavý podklad Při osazování celoplastové kabelové skříně na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň je nutné za kabelovou skříň instalovat nehořlavou, tepelně izo- lační desku min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit kabelovou skříň od hořlavého podkladu (např. pomocí svorníků) vzduchovou mezerou min. 50 mm (viz též ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich ). Při osazování celoplastové kabelové skříně do fasády se zateplenímmusí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který kabelovou skříň obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. po- lystyren) je nutné okolo kabelové skříně instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1. Pro instalaci celoplastové kabelové skříně do stěny (na stěnu) s uvažovaným (budoucím) zateplením objektu (předsazení skříně) musí být způsob upevnění kabelové skříně ke stěně řešen montážním návodem výrobce skří- ně, dodávaným s každým výrobkem. Zaústění přívodních vedení do instalované předsazené skříně se doporučuje řešit pomocí koncovkového dílu. Jedná se o nadzemní konstrukci pro umístění, upevnění a krytí kabelů, a pro umístění ochranných vodičů strojených zemničů. Případnou dodatečnou instalaci nehořlavé, tepelně izolační desky min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1 kolem skříně (nebo jiného vhodného řešení pro oddělení celoplastové kabelové skříně od hořlavého mate- riálu zateplovacího systému neprovedeného při vlastní instalaci kabelové skříně) zabezpečuje majitel objektu a provádí dodavatel zateplovacího systému, pokud nedojde k dohodě s provozovatelem distribuční soustavy o vymístění kabelové skříně a úpravu sítě formou přeložky. V případě dodatečné instalace nehořlavé, tepelně izolační desky kolem skříně stanoví podmínky provozovatel distribuční soustavy. Do zateplovacího materiálu (zateplovacího systému) odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalo- vat kabelové skříně betonové s plastovými nebo plechovými dveřmi.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=