ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | červenec 2020 Chlazení velkých obráběcích center Firma Rittal je známa především v elektroprůmyslu jako osvědčený dodavatel rozváděčových skříní všech typů a velikostí, pro různé druhy aplikací – od standardních až po velmi náročné aplikace v chemickém či jaderném průmyslu. S rozváděčovými skříněmi a výrobou elektrických rozváděčů souvisí další typy výrobků. Rittal výrobcům rozváděčů nabízí propracovaný systém rozvodu proudu a systém pokročilé automatizace výroby elektrických rozváděčů. Vedle těchto „elektrikářských“ oblastí výrobků nabízí Rittal nepostradatelnou součást provozu elektrických rozváděčů a to systémy chlazení. V chlazení se Rittal především orientuje na chlazení elektrických rozváděčů, kde se svým širokým portfoliem chladicích jedno- tek a díky svým jedinečným inovacím hraje hlavní roli na trhu. Rittal má bohaté zkušenosti také v ob- lasti chlazení IT technologií a s chlazením výrobních (technologických) procesů, kon- krétně s chlazením obráběcích strojů a ob- ráběcích center. Právě chlazení obráběcích strojů je z po- hledu projektanta chlazení velmi pestré a vytváří široký prostor pro různá technická řešení odvodu tepla z jednotlivých částí obráběcího stroje. Jako nejčastější a nejú- činnější způsob chlazení (odvod ztrátové- ho tepla) je chlazení kapalinou. Pro chla- zení této kapaliny (voda, olej, směs vody a glykolu) se používá tzv. průtokový chladič kapalin (běžně používaný název i v češtině je chiller). Typů a velikostí obráběcích strojů je celá řada – od malých dílenských soustruhů a frézek až po velká portálová obráběcí cen- tra určená pro obrábění několika set tuno- vých kovových dílců. Malé obráběcí stroje obecně neprodukují velké množství od- padního tepla a ve většině případů je teplo odváděno mimo obráběcí proces pomocí řezné kapaliny, která je chlazena přirozeně okolním prostředím. U větších obráběcích strojů je nutné ak- tivně chladit řezný proces. Typ použitého chlazení závisí na tom, zda chladicí kapali- na přímo oplachuje řezný nástroj nebo je vytvořen labyrint kanálků pro odvod tep- la z řezné hlavy. Při oplachování řezného procesu se, mimo jiné, musí řešit čistota chladicí kapaliny s ohledem na citlivost chladicího zařízení na nečistoty v chlazené kapalině. Největší obráběcí centra vyžadují chlaze- ní nejenom řezného procesu, ale i dalších Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=