ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM červenec 2020 | 101 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o. , Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 724 085 644, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. plňuje, upravuje a mění základní normy souboru ČSN 33 2000. Tato norma je do- plněna technickou normalizační informací TNI 33 2000-7-701:2008 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jedno- účelová a ve zvláštních objektech – Prosto- ry s vanou nebo sprchou – Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 . Tím, že je ve sprše vymezen prostor pro sprchování zídkou, je na tento prostor po- hlíženo stejně, jako kdyby místo něj byla umístěna sprchová vana. Je tedy jasným způsobem vymezena zóna 0 a zóna 1. Zóna 2 má hloubku 60 cm a nachází se vedle zóny 0 a zóny 1 (viz ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, obrázek 701.1). Za zónou 2 nejsou žádné další zóny vymezeny, i když v předchozím vydání normy (ČSN 33 2000-7-701:1997) zde byla vymezena zóna 3. Jsou-li zásuvky umístěny ve vzdálenosti 2modzónyvymezenéprosprchování(zóna0 a zóna 1), nacházejí se zároveň 1,4mod vnější hranice zóny 2 a jejichmontáži nic nebrání. Montáž zásuvky se tedy bude provádět stejným způsobem jako u ostatních zásu- vek v elektrické instalaci (viz např. ČSN 33 2180:1979, ČSN 33 2130 ed. 3:2014 apod.). Výšku umístění zásuvek je vhodné konzul- tovat s projektantema uživatelem (provozo- vatelem) podle místních podmínek a s ohle- dem na způsob úklidu daného prostoru. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Dva vodiče v jedné svorce Chci Vás požádat o radu k problematice vztahující se k umístění dvou vodičů do jedné svorky (např. wago). V praxi jsem vi- děl dva slaněné vodiče zalisované v jedné dutince a dané pod jednu svorku. Osob- ně si myslím, že pokud mají vodiče stejný průřez, jsou zalisované v dutince a pokud celkový průřez spojených vodičů nepře- sahuje max. rozsah svorky, tak by s tímto provedením nebyl problém. Bohužel se mi nepodařilo najít platnou normu, která by se touto tématikou zabývala a dalo by se o ní opřít. V minulosti se tohle řešilo v ČSN 35 7030 odst. 46, která byla nahrazená ČSN EN 61439-3. V ní se ale už problemati- ka neřeší. V datasheetech výrobců svorek rovněž není zmínka o maximálním počtu vodičů ve svorce. Když se ale podívám např. na jističe OEZ řadyMinia, tak tamuž výrobce umožňuje i 4 vodiče pod jednu svorku. Odpověď: V ČSN 35 7030 článek 46, bylo řešeno, že připojení dvou nebo více vodičů do jedné svorky nebo svorkovnice je přípustné jen u svorek, které vyhovují pro připojení dvou nebo více vodičů podle ČSN 37 0650. Nor- mou ČSN 37 0650:1983 se zaváděly šrou- bové spojky. Mechanické spojování hliní- kových vodičů v elektrických zařízeních bylo řešeno ČSN 37 0606:1959.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=