ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 98 | březen 2020 TMV SS – Megger – Novinky v oblasti testování prvků rozvodné sítě Společnost TMV SS dlouhodobě spolupracuje s předními světovými společnostmi zabývajícími se přístroji pro testování a diagnostiku elektrických prvků. Megger nezakládá jen na tradici, ale přináší pravidelně novinky v oblasti špičkových řešení. SVERKER 900 SVERKER 900 je zařízení pro třífázové testo- vání ochran, kterým firma Megger v době vydání přesně vyplnilamezeru v produktové řadě mezi jednofázový testerem SVERKER 750/780 a vysoce výkonným systémem pro testování ochran FREJA. Systém SVERKER 900 je určen pro trojfázové testování ochran, včetně binární signalizace. SVERKER 900 je schopný testovat ochrany napěťové, prou- dové, frekvenční, výkonové, ochrany fázové- ho úhlu, atp. S přístrojem je tedy možné tes- tovat jak třífázové, tak i jednofázové ochrany, současně s tím je možno provádět širokou škálu primárních zkoušek. Díky tomu, že jed- notlivé generátory je možno zapojovat jak paralelně, tak i do série, je možno generovat až 1x105 A nebo 1x900 V, popřípadě 3x35 A nebo 4x300 V. Všechny 3 proudy i 4 napětí mohou být individuálně definovány, co se týče hodnoty amplitudy, fázového úhlu a frekvence. SVERKER také nabízí sadu soft- warových nástrojů pro testování předpo- ruchových a poruchových stavů, testování kolene magnetizační křivky PTP, nástroj pro simulování sekvencí a vytváření „ramp“. Součástí je i modu pro testování distančních ochran. Vlastnosti a výhody: • S přístrojem je tedy možné testovat jak třífázové, tak i jednofázové ochrany, současně s tím je možno provádět širokou škálu primárních zkoušek. • Díky tomu, že jednotlivé generátory je možno zapojovat jak paralelně, tak i do série, je možno generovat až 1x105 A nebo 1x900 V, popřípadě 3x35 A nebo 4x300 V. Všechny 3 proudy i 4 napětí mohou být individuálně definovány, co se týče hodnoty amplitudy, fázového úhlu a frekvence. • SVERKER také nabízí sadu softwarových nástrojů pro testování předporuchových a poruchových stavů, testování kolene magnetizační křivky PTP, nástroj pro simulování sekvencí a vytváření„ramp“. • Pro napájení ochrany je jeden z napěťových zdrojů možno konvertovat do zdroje napájecí Obr. 1 Zařízení pro třífázové testování ochran SVERKER 900

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=