ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | březen 2020 Prevence proti požárům obloukové ochrany AFDD V Evropské unii jsou evidovány přibližně 2 miliony požárů ročně. Víte, že přibližně jedna třetina z nich je způsobena závadou elektrické instalace? Elektrická instalace není nesmrtelná a stárne dokonce rychleji než člověk. V průběhu času se začínají projevovat drobné poruchy, které musí jednou nutně vyústit v havárii instalace jako takové. Je reálné elektroinstalaci opakovaně kontrolovat? Nebo lze monitorovat její stav průběžně? Stejnými slovy jsem uváděl i článek v loň- ském čísle tohoto časopisu. A proč vlastně ne? Za jeden rok se toho tolik nezměnilo, abychom mohli prohlásit, že elektroinsta- lace nestárne. Loni byly objasněny důvody uvedení obloukových ochran (AFDD) na trh, k čemu přístroje jsou, jaké poruchy vypínají, jak fun- gují, kde je vhodné je použít a jaké varianty existují. Pro ucelený pohled na tuto proble- matiku si neváhejte loňský článek přečíst. V letošním článku se zaměříme konkrét- něji na téma sériových a paralelních po- ruchových oblouků, které mohou v rámci nekontrolovatelného hoření zapálit hořlavé materiály a v konečném důsledku způsobit požár objektu. Poruchové oblouky Poruchové oblouky dělíme podle vztahu k zátěži na paralelní a sériové. Paralelní poruchové oblouky Vznikají mezi jednotlivými vodiči. Většinou jsou způsobeny sníženou izolací, např. izo- lací degradovanou stářím. Rozlišujeme dva typy paralelních poruchových oblouků. Paralelní poruchový oblouk mezi fázo- vým vodičem a ochranným vodičem. Tyto oblouky jsou schopny detekovat a včas vypnout proudové chrániče. Pro zajiš- tění ochrany proti požáru stačí instalovat proudový chránič s reziduálním proudem maximálně 300 mA. Paralelní poruchový oblouk mezi fázo- vými vodiči nebo fázovým vodičem a nu- lovým vodičem. Tyto oblouky nejsou schopny proudové chrániče detekovat a vypnout, proud ob- louku„neodtéká“ mimo obvod proudového chrániče, a tak se z pohledu chrániče nejed- ná o chybu. Problematická je i reakce jističe. Aby jistič vyhodnotil tento poruchový ob- louk jako poruchu, musel by proud oblou- kem dosahovat několikanásobku jmeno- vitého proudu jističe. V opačném případě jistič nezareaguje a instalace zahoří. Sériové poruchové oblouky Vznikají v rámci jednoho vodiče na místě, kde je vodič přerušený, poškozený, nebo na nekvalitních spojích, jako jsou například povolené či nedotažené svorky. Typy poruchových oblouků L N PE ZÁTĚŽ Obr. 1 Paralelní a sériové oblouky v elektroinstalaci

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=