ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 176 | březen 2020 Řada programovatelných zdrojů Genesys+ je rozšířena o modely 10 a 15 kW Společnost TDK uvedla na trh nové výkonové typy GSP řady programovatelných zdrojů Genesys+. K dispozici jsou varianty s výkonem 10 kW a výškou 2U a s výkonem 15 kW a výškou 3U (obr. 1) s výstupními napětími a proudy od 0 až 10 V/1 500 A do 0 až 600 V/25,5 A. Zdroje řady Genesys+ jsou cíleny na velmi široký tržní sektor od testování v automobilovém a leteckém průmyslu po výrobu polovodičů, úpravny vody, pokovování a simulaci výstupu soustav fotovoltaických panelů. Všechny zdroje Genesys+ mají snadno čitel- ný LCD s uživatelsky nastavitelnou intenzi- tou jasu. Snížení jasu prodlužuje životnost displeje. Zdroje se rovněž mohou pochlubit rychlejší odezvou, přičemž její strmost jak v oblasti napěťové, tak v oblasti proudové je taktéž uživatelsky nastavitelná. Prostřed- nictvím dvou řídicích výstupů s otevřeným kolektorem lze ovládat externí zařízení, jako např. relé pro odpojení zátěže. Jednotky umožňují naprogramovat a uložit do čtyř paměťových buněk libovol- né časové průběhy až ve sto stupních, jako např. simulaci chování autobaterie při na- startování. Tyto průběhy mohou být spou- štěny příkazy z komunikačních portů nebo z čelního panelu a uživatel může snadno přepínat jednotlivé průběhy mezi sebou. Řada programovatelných zdrojů Genesys+ je rozšířena o modely 10 a 15 kW Všechny funkce lze ovládat z čelního pa- nelu nebo jsou dálkově programovatelné prostřednictvím komunikačních rozhraní LAN (LXI 1.5), USB 2.0 nebo RS-232/485, kterými jsou jednotky standardně vyba- veny (v souladu s normou SCPI – Standard Commands for Programmable Instruments ). Součástí vybavení je též galvanicky oddě- lené analogové řídicí a monitorovací roz- hraní. Volitelně je možné dodat jednotky s rozhraním GPIB (IEEE 488.2) a platfor- mou pro montáž modulu rozhraní Anybus CompactCom, které umožňuje připojení k různým sběrnicím a komunikačním sítím: DeviceNet, EtherCAT, Modbus a Profibus. Součástí dodávky je úplný softwarový ba- líček s ovladači a generátorem průběhů a virtuální uživatelské grafické rozhraní v po- době virtuálního čelního panelu. Mezi bezpečnostní funkce patří bezpeč- ný restart a autorestart, paměť posledního nastavení a zabudované ochranné funk- ce. Při aktivní funkci bezpečného restartu se jednotka vrátí do stavu nastavení před přerušením, avšak s odpojeným výstupem pro napájení laserů, zatímco při automa- tickém restartu se po přerušení u úloh bez přítomnosti obsluhy zcela obnoví nastavení zdroje. Paměť posledního nastavení ucho- vává takové informace, jako jsou nastavení výstupního napětí a proudu, stav výstupu Obr. 1 Zdroj GSP Genesys+ s výkonem 15 kW (pohled na přední stranu)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=