ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 54 | únor 2019 Cestou pro zvyšování efektivity je komunikace přes cloud Scénáře Industry 4.0, jako je prediktivní údržba, jsou založeny na poskytování dat a síťové komunikaci. Aby toto bylo možné, jsou zapotřebí zařízení kompatibilní s IoT, vybavená potřebnými možnostmi komunikace. Díky novému rozhraní IoT pokládá společnost Rittal základy pro optimální integraci chladicích jednotek a chillerů do aplikací Industry 4.0. Tím je umožněna nepřetržitá komunikace mezi čidly a cloudem, stejně jako připojení k nadřazeným systémům monitoringu nebo řízení energie. Při provozu chladicích rozváděčových jed- notek vzniká velké množství informací. Až doposud bylo praktické zaznamenávat provozní hodiny a vnitřní teplotu vzduchu v rozváděči. Ovšem s novými zařízeními jako jsou chladicí jednotky a chillery Rittal řady Blue e+ je možné měřit a zazname- návat velké množství hodnot a informací. To zahrnuje teplotu vzduchu uvnitř i vně rozváděče, na výparníku i kondenzátoru, a případně i hodnoty měřené přídavným čidlem uvnitř rozváděče. Namísto jedno- duchého měřiče provozních hodin jsou samostatně zaznamenávány provozní hodiny kompresoru, vnějšího i vnitřního ventilátoru. K dispozici jsou rovněž zázna- my systémových zpráv, data o využití výko- nu a aktuální informace o nastavení. Vytváření přidané hodnoty dat Aby se z velkého objemu dat vytvořila přidaná hodnota, musí být k dispozici nadřazenému systému. Pro snadnou da- tovou komunikaci nabízí nyní Rittal nové IoT rozhraní, které mění chladicí jednotky a chillery řady Blue e+ na zařízení kompa- tibilní s IoT. IoT rozhraní lze buďto upevnit na DIN lištu, nebo přímo na chladicí jednotku / chiller. Podporována je celá řada protoko- lů: OPC-UA, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Modbus/TCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, Radius, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP. Množství podporovaných protokolů umožňuje připojení prakticky ke každému Nové rozhraní IoT společnosti Rittal

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=