ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2019 | 5 stmívá brzy, což vede k nedostatku světla pro orientaci už odpoledne. Z toho důvo- du nouzové osvětlení je nutné téměř vždy. Musí poskytnout svítivost nejméně jeden lux. V místnostech, kde může být bezpečně evakuován každý zaměstnanec, postačuje, jsou-li označeny nouzové východy. Zaměstnavatel musí také zajistit, aby se mohli zaměstnanci a návštěvníci bezpečně evakuovat z budovy při výpadku proudu. Tam, kde je zvýšené riziko nehody, např. na schodech, kvůli překážkám, které by bylo těžké ve tmě rozeznat nebo protože je úniková cesta složitá, musí být instalováno nouzové osvětlení. Na pracovištích se zvýšeným rizikem nehody je toto riziko, když se místnost ná- hle ponoří do tmy, podstatně vyšší. Tam, kde takové pracoviště jsou (např. soustruh apod.), je nutné, aby systémy nouzového osvětlení poskytovaly osvětlenost nejmé- ně 15 luxů, aby bylo umožněno bezpečné ukončení pracovní činnosti. Tam, kde by se pracoviště a únikové trasy mohly zaplnit kouřem, existuje doda- tečné riziko v případě požáru. V takových místech musí být instalován optický bez- pečnostní naváděcí systém navíc k nouzo- vému osvětlení. Prostory s velkým rizikem Riziko nehody je vyšší v prostorách s vel- kým rizikem, viz. ČSN EN 1838. Sem patří například: • Experimentální laboratoře patří k vysoce rizikovým prostorům. • Akutními riziky mohou být exploze nebo požár, uvolnění patogenů nebo toxických, vysoce toxických nebo radioaktivních látek v nebezpečných množstvích. • Pracoviště, kde musí být tma z technických důvodů. • Prostory s provozem elektrických zařízení a místnosti budovy, do kterých je nutno vstoupit v případě výpadku provozního osvětlení. • Prostory s pohyblivými stroji, které se mohou pohybovat i po výpadku proudu. K možným příkladům patří soustruhy, kde vzniká riziko nehody, pokud selže osvětlení. • Kontrolní body u systémů, které vyžadují neustálé sledování, jako jsou ochozy s rozvaděči a řídícími panely v elektrárnách, chemických a metalurgických závodech a dále pracoviště s izolačním nebo regulačním zařízením, které musí být v provozu nepřetržitě nebo kde musí být bezpečně ukončeny výrobní procesy. • Pracoviště v blízkosti horkých lázní nebo licích jam, které není možné řádně zabezpečit ochranným zábradlím nebo zábranou z výrobních důvodů. • Místa v blízkosti pracovních šachet, která nemohou být z provozních důvodů zakryta. • Staveniště. Požadavky na nouzové osvětlení Nouzové osvětlení v „zvláště nebezpeč- ných pracovních prostorách“ musí splňo- vat vyšší požadavky. Osvětlení musí být nejméně 15 luxů. Na to je pamatováno jak v technických směrnicích pro pracoviš- tě, tak v normách EN. Doporučeno je 10% hodnoty provozního osvětlení. Čím jasnější světlo, tím nižší pravděpodobnost nehody z důvodu nedostatku světla při výpadku napájení. To je také důvod pro nařízení, že poža- dované osvětlenosti musí být dosaženo do 0,5 sekundy. U mnoha světelných zdrojů je to však možné pouze s nouzovým osvět- lením v trvalém provozu. Rovnoměrnost osvětlení v těchto prostorách nesmí být nižší než 0,1. Jmenovitá provozní doba musí být ale- spoň tak dlouhá, jako je trvání nebezpečí rizika po výpadku proudu. Tato provozní doba je stanovena na základě vyhodnoce- ní rizik.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=