ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 4 | únor 2019 Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem Zaměstnavatelé jsou povinni chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Kromě dalších věcí to zahrnuje provedení vyhodnocení rizik na všech pracovištích. Jednou z otázek, kterou také musí řešit je, zdali se mohou všichni zaměstnanci bezpečně evakuovat ze svých pracovišť v případě poruchy systému osvětlení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zaměstnance se řídí nařízeními pro celou EU. Ty tvoří základ pro národní normy a na- řízení související s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Jednotlivá ustanovení jsou konkretizována v technických směrnicích pro pracoviště. Předpisy vyžadují, aby zaměstnavatelé chránili své zaměstnance před potenciál- ními zdroji úrazu na pracovišti. To zahrnuje ochranu před obecnými riziky nehod. Např. zhasnou světla v důsledku výpadku prou- du. Může být v nebezpečí i správce budo- vy, pokud nebude moci najít cestu ve tmě nebo pokud spadne a způsobí si úraz na únikové cestě, protože nic neviděl. Zabez- pečení zde představuje nouzové osvětlení. Odpovědnost leží na zaměstnavatelích Jestli je nouzové osvětlení nutné nebo ne, musí být rozhodnuto na základě vyhodno- cení rizik. Tato skutečnost a následně přija- tá opatření musí být zdokumentována. Klíčovou otázkou je, zdali je možná bez- pečná evakuace pracoviště. Na tuto otázku mohu odpovědět kladně pouze, pokud je k dispozici dostatečné světlo i v případě výpadku proudu, tj. na pracovištích s okny nebo světlíky během dne. Ale v zimě se

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=