ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 34 | únor 2019 Snadná tvorba výkresů v softwaru SchémataCAD Tvorba výkresové dokumentace je jednou z potřebných činností elektrotechnika, ať projektanta nebo i revizního technika. Software SchémataCAD, pro kreslení elektro schémat a výkresů, není žádným nováčkem na trhu. Je vyvíjen a zdokonalován již od roku 1995. Vysoký počet uživatelů (přes 2500) také jistě ukazuje na velkou oblíbenost softwaru. Ing. Jiří Meisner, ELMER software s.r.o. Navíc možnosti softwaru SchémataCAD přesahují oblast elektro schémat, Software je vhodný i pro univerzální technické kres- lení, například často je software používaný pro kreslení výkresů technických zařízení budov TZB – voda, topení, plyn, měření, řízení, regulace. Není potřeba se rozepisovat o jednot- livých funkcích softwaru. Ostatně, takový ten základ mají grafické softwary obdob- ný. Ale co činí software dobře použitel- ným v praxi, je řada příjemných drobnos- tí, které se projeví až při vlastní práci se softwarem. Přehledné a jednoduché ovládání Filozofie softwaru SchémataCAD je v in- tuitivním ovládání, bez potřeby listování v manuálu či nutnosti zaškolení. Jiné slo- žitější softwary sice můžou disponovat nepřebernými možnostmi a volbami, kte- ré ale zřejmě málokdo plně dokáže vyu- žívat. Oproti tomu SchémataCAD nabízí ucelenou a přehlednou řadu potřebných a přitom jasně pochopitelných a na sebe logicky navazujících funkcí, ve kterých se uživatel snadno zorientuje. Například je snadné vybírat značky z knihoven, vkládat je do výkresu, propojovat automatickými spoji a tak postupně tvořit výkres. Bez omezení a skrytých poplatků V softwaru SchémataCAD je možné kreslit jak jednoduché výkresy, tak i rozsáhlé pro- jekty. Není tu riziko, že by uživatel při práci narazil na nějaké limity nebo omezení, na- příklad v množství prvků, počtu stránek, či velikosti výkresu. Naopak, v ceně softwaru SchémataCAD jsou mnohé funkce, které bývají jinde za příplatek. Příkladem takové- to oblíbené funkce je vektorizace bitmapy - rozložení naskenovaného obrázku na jed- notlivé samostatně upravitelné prvky. Obr. 1 Software SchémataCAD

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=