ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2019 | 7 napojení I/O jednotek a senzorů protoko- lem Modbus-TCP, druhý port může sloužit pro Profinet komunikaci s PLC Siemens a třetí port současně pro TCP/IP komunikaci s databázovým systémem nebo cloudový- mi službami. Tuto funkci navíc podporuje integrovaný OPC UA server. Pro připojení starších stávajících zaříze- ní se sériovým rozhraním RS-232, RS-422 nebo RS-485 slouží integrovaný sériový port podporující všechny tři zmíněné sys- témy komunikace i protokol Modbus-RTU. Hlavně pro připojení a řízení frekvenčních měničů nebo napojení I/O jednotek slouží podpora sběrnice CANopen jak v režimu master, tak i slave. Slot pro SD kartu lze použít jako „diskové médium“, například pro dlouhodobý záznam velkého množ- ství naměřených hodnot, a až 2 USB porty pro snadný přenos dat pomocí USB Flash pamětí, případně pro připojení přídavných zařízení, jako např. myši či klávesnice. Na- víc je možné panely doplnit o rozšiřující moduly pro osazení přímých digitálních a analogových vstupů a výstupů. Jak již bylo zmíněno, veškerá nastave- ní i řídící program se realizují v softwaru Codesys V3 doplněném o knihovny pro- duktů Turck. Podporovány jsou všechny programovací styly dle normy IEC 61131, tedy včetně liniových diagramů, funkčních bloků nebo strukturovaného textu (tj. zá- pisu příkazů), přičemž lze jednotlivé styly v jednom projektu kombinovat. V Code- sysu se také přímo vytvářejí i vizualizační ovládací obrazovky, protože každý panel TX700 obsahuje tzv. TargetVisu Runtime. Ten umožňuje v Codesysu využívat bez- platné funkce „Visualization Manager“ a objekt„TargetVisualization“, včetně knihov- ny zobrazovacích a ovládacích funkcí (tla- čítka, texty, ikony, grafy, výběrová okna, roletová menu, kalendáře apod.). Výhodou je snadné přímé použití proměnných, dat a konstant z řídícího PLC programu ve vi- zualizaci. Nicméně stále lze pro návrh ob- razovek využít i intuitivního softwaru Turck TX VisuPro, který se využívá i pro všechny ostatní HMI panely Turck. Ten umožňuje programovat scripty (tj. vytvářet ovládací funkce) v jazyku java, a tak si uživatel / vý- vojář může vybrat, jaký způsob více vyho- vuje jeho znalostem nebo aplikaci. Software Codesys využívají i kompakt- ní robustní programovatelné automaty TBEN-L-PLC s krytím IP67. Ty jsou ideální pro řízení malých a modulárních strojů, mohou být nasazeny přímo na rámu stroje a řídit zařízení bez potřeby zabudování do rozvaděče. Tento koncept decentralizova- Robustní programovatelný automat TBEN-L-PLC s krytím IP67

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=