ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM srpen 2019 | 105 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. jsou dle čl. 1.1 používány v restauračních, podnikových velkokuchyních a v potravi- nářských provozech. Pokud jsou používány v domácnostech, tak nejsou za stroje po- važovány dle čl. 1.2. Pokud tedy bude ruč- ní mixer se jmenovitým příkonem 750 W používán v restauraci, bude se jednat o stroj, ale pokud bude používán například v kuchyňce v administrativní budově, ne- bude jako stroj hodnocen? 4. Pokud tedy bude brána stolní bruska jako přenosné nářadí dle ČSN EN 62841-3-4, může být revize provedená dle ČSN 33 1600 ed. 2 s přihlédnutím k ČSN EN 62841-1 (ČSN EN 62841-3-4) ? 5. Pokud tedy bude moci být revize na stol- ní brusce provedená dle ČSN 33 1600 ed. 2, lze ji brát jako nepřipevněný spotřebič třídy ochrany I užívaný např. ve skupině C a sta- novit termín následné revize na 24 měsíců? Odpověď: 1. Podle kapitoly 1 ČSN 33 1600 ed. 2 platí tato norma mimo ostatních druhů spotře- bičů uvedených v této kapitole také pro elektrické ruční nářadí . Za elektrické ruč- ní nářadí se považuje ruční elektromecha- nické nářadí uvedené v rámci souboru ČSN EN 60745 a považujeme za ně ve smyslu ČSN EN 62841-1, kapitoly 1 Rozsah platnos- ti , třetí řádek, i ruční elektrické nářadí podle některé z norem souboru ČSN EN 62841-2 (tj. podle norem ČSN EN 62841-2-1 až ČSN EN 62841-2-17). 2. Přenosná stolní bruska odpovídající ČSN EN 62841-3-4 se ve smyslu ČSN EN 62841-1, kapitoly 1 Rozsah platnosti , čtvrtý řádek, považuje za přenosné nářadí a ČSN 33 1600 ed. 2 se na ni přímo nevztahuje. Nevylučuje- me však podle charakteru uvedené brusky, aby její provozovatel na její revizi postupy revize uvedené v ČSN 33 1600 ed. 2 neu- platnil. 3. U revizí ručních mixérů a šlehačů odpo- vídajících ČSN EN 12853+A1 doporuču- jeme zvážit uplatnění ČSN 33 1600 ed. 2 obdobně jako u případu 2. 4. a 5. Proti tomu, abyste po zvážení způso- bu použití stolní brusky odpovídající normě ČSN EN 62841-3-4 n a provádění revizí této brusky uplatnil ČSN 33 1600 ed. 2 jako na přenosný spotřebič užívaný např. ve skupi- ně C a stanovili termín následné revize na 24 měsíců, nemůžeme mít námitek. Uvedené zařazení a stanovení lhůt je plně na odpo- vědnosti provozovatele tohoto nářadí. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Připojení přepěťových ochran v rozváděči pracovního stroje Mám dotaz ohledně připojení přepěťových ochran v rozváděči pracovního stroje. Mají být zapojeny před hl. vypínačem nebo za hl. vypínačem rozváděče pracovního stro- je? Z hlediska bezpečnosti bych volil vari- antu za hlavní vypínač. Odpověď: Ve Vámi uvedeném případě považujeme za nutné řídit se ustanovením čl. 7.9 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3, který předepisuje, že

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=