ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 104 | srpen 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Hlavní vypínač v rozváděči Prosím o odpověď na níže uvedený dotaz. Dimenzování hlavního vypínače v roz- váděči – obecně ho dimenzuji na celkový proud, který může rozváděčem protékat (max. odběr všech zařízení, na předpoklá- daný zkratový proud v rozváděči vypínač vyhoví). Tento jmenovitý proud vypínače je čas- to menší než jmenovitý proud jističe nebo pojistkového odpínače v rozváděči, jelikož jisticí prvky jistí daná zařízení většinou jen proti zkratu. Revizní technik požadoval, aby daný proud hlavního vypínače v rozváděči byl dimenzovaný na jmenovitý proud jisticího prvku s největší hodnotou jmenovitého proudu v rozváděči. Jaký je Váš názor na výše uvedenou otázku? Odpověď: Pokud jde o hlavní vypínač v rozváděči, musí (stejně jako ostatní spínací přístroje v rozváděči) odpovídat požadavku čl. 8.5.3 V ČSN EN 61439-1 ed. 2. To znamená, že (především) jeho jmenovitý proud, zapí- nací a vypínací schopnost, zkratová odol- nost musí být vhodná pro danou aplikaci. (Předpokládáme, že splnění požadavku na jmenovité napětí včetně požadavku na impulzní výdržné napětí, požadavku na jmenovitý kmitočet i na životnost je elek- trotechnikům jasné.) To, jaká je požadovaná vypínací schop- nost, záleží na zařízení, které má hlavní vy- pínač v případě potřeby vypínat. Obvykle se nepožaduje, aby hlavní vypínač vypínal plný zkratový proud, alemusí průchod tako- vého zkratového proudu vydržet v zapnu- tém stavu. Přitom jeho vypínací schopnost musí odpovídat nejvyššímu proudu při na- pájení připojených zařízení. (Viz např. ČSN EN 60204-1 ed. 3 čl. 5.3.3, kde se uvádí, že hlavní vypínač musí mít vypínací schop- nost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů a ostat- ních zátěží.) To odpovídá Vámi uvedenému požadavku – dimenzovat tento vypínač na celkový (nejvyšší) proud, který může roz- váděčem protékat, přičemž vypínač musí vyhovět ještě požadavku na předpokláda- ný zkratový proud v rozváděči, který tímto vypínačem při jeho zapnutém stavu může protékat. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Rozčlenění přenosného nářadí a strojů a jejich revize Mám několik dotazů ohledně rozčlenění přenosného nářadí, strojů a jejich revizí. 1. Dle ČSN EN 62841-1 je přenosné nářadí vymezeno jako zařízení, které pracuje na na- pětí do 250 V AC, DC jednofázové nebo do 480 V AC trojfázové a do jmenovitého příko- nu 3 700W. Jsou tedy zařízení (nářadí), které mají jmenovitý příkon nad 3 700W stroje? 2. Dle ČSN EN 62841-3-4 je přenosná stol- ní bruska vymezená požadavky: průměr kotouče do 310 mm, tloušťka kotouče do 30 mm a obvodová rychlost do 50 m/s a samozřejmě jmenovitým příkonem do 3 700W. Pokud tedy bude překročen napří- klad průměr kotouče (např. 350 mm), bude takováto bruska považována za stroj podle ČSN EN ISO 16089? 3. Ruční mixery jsou dle ČSN EN 12853+A1 považovány za potravinářské stroje, pokud

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=