ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 94 | září 2018 SICK IQ – Inteligentní senzory - Qvalitní servis SICK spol. s r.o., působí na Česko - Slovenském trhu přes dvacet let. Z malého prodejního zastoupení společnosti SICK AG se během let stala renomo- vaná firma, která se nezabývá pouze prodejem ši- roké škály senzorů pro průmyslovou automatizaci, logistiku a procesní automatizaci, ale klade veliký důraz na expertní servisní podporu. V dnešní době zaměstnává SICK spol. s r.o., přes 80 zaměstnanců a 25 z nich se zabývá servisem! Na Česko - Sloven- ském trhu je to ojediněle silný servisní tým. Filip Pelikán, Vedoucí Akreditovaného Inspekčního orgánu SICK, spol. s r.o. Servisní týmy jsou úzce specializované a rozdělené do několika aplikačních oblastí Certifikovaní bezpečnostně-aplikační spe- cialisté mohou provést posouzení rizik na novém i provozovaném strojním zařízení, navrhnout správný způsob zabezpečení – bezpečnostní koncept – a následně prove- dou akreditovanou inspekci s akreditovaným měření doběhových časů pro stanovení mi- nimální (bezpečné) vzdálenosti. Naši vision aplikační specialisté dokáží implementovat sofistikované kamerové systémy pro rychlou a přesnou 2D nebo i 3D kontrolu tvarů a měření rozměrů, širo- ké škály produktů ve všech typech průmy- slu. Stejně tak navrhneme a nainstalujeme čtecí systémy všech známých čárových i 2D kódů nebo i textu. Servisní tým procesní analýzy, poskytu- je pravidelný i akutní servis měření emisí snad ve všech silničních tunelech v Če- chách i na Slovensku. O jakoukoliv aplikaci všech našich pro- duktů se postará náš projektový tým, který zajistí bezproblémovou integraci do vaše- ho stávajícího zařízení od A do Z. Akreditovaný Inspekční orgán SICK SSU CZ Accredo znamená „dávám důvěru“, akre- ditace tedy znamená, že Český institut pro akreditaci nám„s důvěrou“ udělil akreditač- ní certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012. Stávající certifikát je platný do 15. 6. 2021. Akreditovaná inspekce na Českosloven- ském trhu nabízíme již od roku 2003. Akreditované inspekce provádíme hlavně u provozovatelů strojních zařízení, kterým

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=