ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 72 | říjen 2019 Zajímavé komponenty ve světě klimatizační techniky pro systémy v uzavřených skříních Vhodné udržení a řízení klimatických podmínek v uzavřených skříních nebo v libovolném uzavřeném prostoru, je vždy rozhodujícím faktorem z hlediska spoleh- livosti a hospodárnosti všech instalovaných elektrických komponent. Neplánovaný servis, který musí být zajištěn díky nedodržením či podceněním klimatických změn se nemile odráží na vícenákladech a celkovém pohledu na (ne)fungující předané zařízení. Bc. Robin Kurka, DiS. GHV Trading, spol. s r. o. Chytrý senzor teploty a vlhkosti CSS 014 Monitorování stavu je způsob jak problém vyřešit, než skutečně dojde k vážné chybě nebo dokonce selhání. Kompaktní chytrý senzor zaznamenávající teplotu, vlhkost a změřené veličiny konvertuje do standardi- zovaného analogového signálu 4 - 20 mA nebo digitálního signálu IO-Link , kde si lze nastavit hladiny teploty a vlhkosti pro hlášení. Chytrý senzor CSS 014 není pouze snímačem teploty nebo čidlem teploty / vlhkosti. Kombinuje tři funkce v jednom: snímač, rozhraní a vysílač. Rozsah měření teploty je od -40 °C do + 60 °C a rozsah měření vlhkosti je od 0 do 100 % relativní vlhkosti. Data ze senzoru jsou přenášena do řídí- cí jednotky nebo monitorovací jednotky prostřednictvím kabelu. Zde v návaznosti na zaznamenané veličiny může probíhat výpočet, monitoring, světelná signaliza- ce nebo regulace klimatického prostředí uvnitř uzavřeného prostoru – napojením na topná tělesa, ventilátory, klimatizační jednotky či jiná další elektrická zařízení. Napájení chytrého senzoru CSS 014 je pro- střednictvím stejnosměrného napětí o ve- likosti 24 V DC. Výhodou senzoru je snadná montáž, přesnost a velikost. Ploché topné těleso CP 061 Vlivem nízkých teplot nastává nebezpečí kondenzace nebo samotné zajištění pro- vozu-schopnosti instalovaného elektric- kého zařízení či použité technologie. Pro tento účel jsou dostupná různá topná těle- sa lišících se nejen napájením a výkonem, ale také i montáží a velikostí. Pro tento účel bylo vyrobeno ultra tenké ploché topné těleso CP 061 určené převážně do skříní Obr. 1 Příklad aplikace a zapojení senzoru CSS 014

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=