ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 68 | říjen 2019 Údržba a modernizace rozváděčů nízkého napětí Rozváděče běhemsvé životnosti budou vyžadovat údržbu a některé i modernizaci zařízení či rozšíření. Většina rozváděčů je udržována, modernizována a rozšiřována, když jsou bez- pečně odpojeny od napájení. To však není vždy proveditelné. V článku popisujeme některé pokyny, jak mohou být prováděny určité úkony s příslušnými preventivními opatřeními a s bezpečně odpojenou omezenou a přesně stanovenou částí rozváděče. Požadavky týkající se možnosti přístupu pro prohlídku a podobné úkony Uživatel má specifikovat, kde má být pro- vedena prohlídka nebo podobné úkony, když je rozváděč v provozu a pod napětím. Takové úkony mohou sestávat z: • vizuální prohlídky: - spínacích přístrojů a jiných přístrojů; - nastavení a indikátorů relé a spouští; - zapojení a značení vodičů; • nastavování a znovunastavování relé, spouští a elektronických součástek; • výměny tavných vložek pojistek; • výměny signálních žárovek; • určitých úkonů týkajících se lokalizace poruchy, například měření napětí a proudu s přístroji, které jsou náležitě navrženy a izolovány. Uživatel může specifikovat požadavky na typy zapojení pomocných obvodů pevných, odnímatelných nebo výsuvných funkčních jednotek nebo částí. Je použito třetí písme- no kódu tvořeného třemi písmeny. Uživatel může specifikovat, že pomocné obvody jsou buď schopné, nebo nejsou schopné zkoušení, když je přidružená funkční jednotka ve zkušební poloze. Požadavky týkající se možnosti přístupu pro údržbu v provozu prováděnou oprávněnými osobami Pokud uživatel požaduje, aby byl rozváděč schopný údržby prováděné oprávněnými osobami, zatímco je pod napětím, má být specifikováno, co z toho, co je uvedeno dále, je požadováno. • použití blokování nebo prostředků umožňujících oprávněným osobám přístup k živým částem, zatímco je zařízení pod napětím; • servisní úkony, které mají být prováděny, když je rozváděč v provozu a pod napětím, jako je vizuální prohlídka, nastavení relé a přístrojů, výměna tavných vložek pojistek a signálních žárovek a hledání poruch; • údržba prováděná na bezpečně odpojené funkční jednotce nebo bezpečně odpojené skupině funkčních jednotek, se sousedními funkčními jednotkami nebo skupinami funkčních

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=