ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 66 | říjen 2019 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) v prostředí instalace rozváděče nn Prostředí instalace rozváděče odpovídající souboru norem ČSN EN 61439 stanoví podmínky okolního prostředí na místě instalace, přičemž podrobně popisuje pracovní podmínky, jako EMC, které se budeme dále věnovat. Je třeba, aby rozváděče snášely všechno elektromagnetické rušení v místě, kde jsou instalovány. Stejně tak nemají být zdrojem rušení vyvolávajícího interference s čímkoliv jiným, co může být umístěno v blízkosti. Pro většinu aplikací rozváděčů se uvažují dvě kategorie podmínek okolního prostředí: Prostředí A Týká se elektrické sítě napájené z vysoko- napěťového transformátoru určené pro napájení instalace napájející výrobní nebo podobný závod, která má pracovat v prů- myslových lokalitách nebo v jejich blízkos- ti. Platí také pro přístroje napájené z baterií a určených k používání v průmyslových lokalitách. Průmyslové lokality jsou dále charakteri- zovány existencí jednoho nebo několika z následujících bodů: - průmyslové, vědecké a lékařské (ISM) přístroje (definované v CISPR 11); - velké induktivní nebo kapacitní zátěže jsou často spínány; - proudy a přidružená magnetická pole jsou vysoké. Prostředí B Týká se veřejných sítí nízkého napětí nebo přístrojůpřipojenýchkvyhrazenémustejno- směrnému zdroji, který má být rozhraním mezi přístrojem a veřejnou sítí nízkého na- pětí. Platí také pro přístroj, který je napájen z baterie nebo je napájen z neveřejné, ale neprůmyslové rozvodné sítě nízkého na- pětí, pokud se má tento přístroj používat v níže popsaných lokalitách. Příslušná prostředí jsou lokality v obyt- ných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu, jak vnitřní, tak venkovní. Následu- jící seznam, i když není vyčerpávající, uvádí lokality, které jsou zahrnuty: - obytné nemovitosti, např. domy, byty; - prodejny, např. obchody, supermarkety; - obchodní prostory, např. kanceláře, banky; - místa veřejné zábavy, např. kina, výčepy, taneční sály; venkovní zařízení, např. čerpací stanice, parkoviště, zábavní a sportovní střediska; - lehký průmysl, např. dílny, laboratoře, apod. Lokality, které jsou charakterizovány tím, že jsou napájeny přímo nízkým napětím z veřejné sítě, jsou považovány za lokality v obytných a obchodních prostorách nebo v lehkém průmyslu. Pokud má být rozváděč určený speci- álně pro prostředí A použit v prostředí B, musí být v návodu pro obsluhu uvedena výstraha. Případná opatření, která mají být uči- něna, týkající se EMC, spojená s instalací, provozem a údržbou rozváděče, budou specifikována v pokynech výrobce.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=