ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 64 | říjen 2019 Nová éra monitorování stejnosměrného (DC) proudu díky novým elektronickým jističům PXS24 S inovačním jističem PXS24 rozšiřuje společnost Eaton své komplexní portfolio výrobků v oblasti monitorování proudu. Verze Economy i Standard jsou na trhu již k dispozici. Jistič PXS24 nabízí uživatelům efektivitu z hlediska instalace a údržby, jakož i zvýšené spolehlivosti systému. Tradičně byly stejnosměrné obvody 24 V chráněny elektromechanickými miniatur- ními jističi. Pro aktuální generaci elektro- nických zdrojů napájení to ovšem často již nepostačuje. I když jsou dnešní stejnosměr- né zdroje napájení odolné vůči zkratu, v pří- padě závady je jejich výstupní napětí příliš nízké na to, aby to zajistilo vypnutí tradiční- ho jističe. Elektronický jistič PXS24 často na- bízí lepší ochranu pro stejnosměrné obvody 24 V, jelikož rychle detekuje přetížení a se- lektivně vypíná postižené součásti stroje. V důsledku toho systémzůstává ovladatelný a chyby lze buď vyřazovat pro zamezení kri- tického poškození, nebo lze systém řízeným způsobem odstavit. Tento modul je scho- pen chránit i kapacitní zátěže až 20 000 μF. Pomocí jističe PXS24 mohou výrobci strojů značně zvýšit spolehlivost svých systémů. PXS24 je modulární rozšiřitelný systém. Každý kanál se skládá z odděleného mo- dulu, každý z nich se šesti zabudovanými výstupními svorkami, což umožňuje pří- mé připojení až tří stejnosměrných zátěží 24 V. Oproti tradičním řešením není uživa- tel nucen používat vícekanálové moduly, protože PXS24 umožňuje uživateli volit počet kanálů v souladu s aktuálními po- třebami řešené aplikace. Propojování lze snížit na minimum, což neznamená jen Obr. 1 Elektronické jističe PXS24 Obr. 2 Možnosti signalizace PXS24

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=