ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 60 | říjen 2019 je ATyS p (M), který obsahuje programova- telné vstupy a výstupy. Dále nabízí mož- nost komunikace po lince RS-485 pomocí protokolu Modbus, což umožňuje jeho jed- noduché nastavení a sledování vybraných informací přes webserver. Je vhodný do všech výše uvedených aplikací. Pro možné vyčíslení nákladů na provoz datového centra je důležitá také infor- mace o množství a kvalitě spotřebované energie. Systém pro měření a analýzu AC i DC sítí Diris Digiware je schopen po- skytnout všechny uvedené informace a další funkce (měření Q, cos φ , analýza harmonických, upozornění na nadproudy, přepětí a podpětí). Jeho instalace je díky technologii Plug & Play a automatické konfiguraci prvků jednoduchá a rychlá OEM Automatic řeší datová centra V dnešní době informačních technologií je nutné zajistit vhodné prostory pro uchování serverů a dalších síťových prvků = datová centra. Pro datová centra je nezbytné jejich stabilní a bezproblémové fungování. Z toho důvodu je nutné zajistit nepřetržitý zdroj elektrické energie. Protože v distribučních sítích čas od času dojde k výpadku, musí být přítomen záložní zdroj elektrické energie v podobě záložního transformátoru, UPS nebo dieselagregátu. Další nezanedbatelnou součástí je prostředek, který monitoruje stav primárního zdroje (velikost napětí, frekvence) a v případě výpadku je schopen rychle přepnout na sekundární, záložní zdroj. K tomuto účelu nabízí OEM Automatic au- tomatické přepínače na záložní napájení řady ATyS M (40 A až 160 A) a ATyS (125 A až 3200 A) od firmy Socomec. Tyto přepína- če lze dále rozdělit podle použitého sekun- dárního zdroje na ATyS t (M), který přepíná aplikace síť – síť, dále na ATyS g (M). Ten je primárně určen pro přepínání aplikací síť – dieselagregát, protože dokáže vyslat im- puls pro spuštění dieselagregátu a po do- sažení požadovaného napětí a frekvence přepnout zdroj napájení. Je však schopen přepínat i aplikace síť – síť. Nejvyšší řadou Obr. 1 Automatický přepínač na záložní napájení ATYS p M Obr. 2 Proudový modul řady S

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=