ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 54 | říjen 2019 Kompaktní jističe Ex9M6 s elektronickým monitorováním chráněného obvodu Horkou novinkou v nabídce společnosti NOARK je řada technicky vyspělých kompaktních jističů Ex9M6, určená zejména pro aplikace v distribuční síti. Chrání elektrická zařízení před přetížením a zkratem. Hlavní výhodou těchto jističů je použití polovodičových obvodů pro monitorování proudu, na rozdíl od termomagnetického principu používaného mnoha ostatními výrobci. Tato nejnovější technologie přináší několik výhod. Polovodičové jističe nabízejí výraz- ně rychlejší odezvu; jsou až 100krát rych- lejší než tradiční termomagnetické jističe. Umožňují mnohem lépe monitorovat zatí- žení obvodů a zaručují výrazně větší spo- lehlivost a dlouhou životnost. Další velkou výhodou je jejich menší velikost. Řada jističů Ex9M6 má rozsah jmenovi- tého proudu od 800 A do 1 600 A, zkrato- vá odolnost Icu dosahuje 50 kA až 100 kA. Všechny jističe jsou k dispozici ve 3pólové nebo 4pólové verzi pro jmenovité pra- covní napětí do 415/690 V AC. Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp je 8 kV, což umožňuje použití těchto jističů v systé- mech s výskytem přechodných přepěťo- vých vln vysoké intenzity, jaké se vyskytují například v těžkém průmyslu. Přístroje jsou zkoušeny podle norem IEC / EN 60947-2, proto výrobce může garantovat funkčnost a spolehlivost přístrojů a jejich izolace pro širokou škálu aplikací. Jističe jsou k dispozici ve dvou verzích: typ Ex9M6 (obr. 1) je ovládaný ručně, za- tímco Ex9M6 MOD (obr. 2) má motoro- vý pohon umožňující dálkové ovládání ochranné spouště. Obě verze jsou vyba- veny ovládacím panelem s DIP přepínači, který umožňuje nastavit všechny potřebné parametry jističe. Tři světelné diody (LED) indikují stav jističe. Pro účely diagnostiky je na přístroji port HTU. Řadu jističů doplňuje kompaktní odpí- nač Ex9M6SD (obr. 3), určený k použití jako hlavní vypínač v široké škále obvodů. Všechna výše uvedená zařízení mají stej- né rozměry (š × v × h): 210 × 286 × 191 mm, šířka čtyřpólových přístrojů je 280 mm. Jed- notné rozměry umožňují využívat stejné příslušenství pro všechny přístroje. Příslušenství Instalací vhodného příslušenství je možné doplnit pokročilé funkce pro zvýšení po- hodlí obsluhy. Obr. 1. Kompaktní jistič Noark, typ Ex9M6 s ručním ovládáním

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=