ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 50 | říjen 2019 Zařízení Moxa pro správu napájení a monitorování provozu v datových centrech Trend Big Data má za následek velké rozšíření datových center. Obrovské množství dat, která jsou těmito centry přenášena, zpracovávána a ukládána, spotřebovává obrovské množství energie. Podle některých odhadů činí spotřeba datových center v USA 2% celkové spotřeby energie v zemi. Kvůli úspoře energií a snížení nákladů, pra- cují technici datových center na zlepšení efektivity spotřeby energií, při zachování trvalé dostupnosti síťové kapacity a výko- nu centra. Cestou k tomu je vybudování primárních a záložních zdrojů napájení včetně monitorování jejich provozu a jejich správné využívání podle aktuálních potřeb, dostupnosti a ceny. Nejčastějšími aplikacemi v datových centrech, které mají výrazný vliv na jejich energetickou efektivitu a spolehlivý pro- voz, patří správa napájení a monitorování prostředí. Kritická správa napájení Pro monitorování energetických zdrojů a vylepšení efektivity jsou v datových cent- rech instalovány výkonové prvky, jako jsou automatické přepínače zdrojů napájení, elektroměry, jističe a řídicí systémy UPS jednotek. Síťové prvky určené pro jejich připojení musí mít dostatečnou odolnost proti elektrickému rušení bez výpadků provozu. Mezi základní požadavky na tyto prvky patří Spolehlivost: Průmyslový design včetně velkého rozsahu provozních teplot -40 až 75°C, EMS ochrana level 4 EMS a síťová re- dundance Turbo Ring/Turbo Chain s rych- lostí obnovy provozu v řádech milisekund. Flexibilita: průmyslové počítače s široký- mi možnostmi volby předinstalovaných operačních systémů, výkonu a možnostmi rozšíření o I/O periférie. Jednoduchost: Převodníky pro protokol Modbus s velkým počtem sériových portů pro připojení velkého počtu zařízení. Monitorování prostředí Aby nedocházelo k výpadkům provozu, je nezbytné zajistit, aby všechny vlivy prostře- dí byly monitorovány a kontrolovány. Na zařízení pro monitorování provozních pod- mínek jsou kladeny následující požadavky Flexibilita: Ucelené portfolio etherneto- vých přepínačů, I/O modulů, sériových serverů, protokolových převodníků a ve- stavných počítačů. Škálovatelnost: Protokolové převodníku a I/O moduly jsou vybaveny kaskádním ethernetovým portem pro snadnější a lev- nější instalaci. Jednoduchost: Inteligentní I/O moduly s podporou protokolů Modbus TCP i SNMP umožňují snadné zpracování monitorova- ných dat pomocí softwarů primárně urče- ných pro správu IT zařízení i softwarů pou- žívaných v průmyslové automatizaci.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=