ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 46 | říjen 2019 Způsob instalace rozváděče nízkého napětí Způsob instalace rozváděče, jakbudeumístěn, namontovánazapojennamístě instalace, má významný vliv na návrh a celkové uspořádání rozváděče. Zatímco rozváděč může být navržen s určitou flexibilitou pro běžné způsoby instalace, specifické aplikace se liší ve svých požadavcích. Je třeba informovat výrobce o veškerých zvláštních požadavcích uživatele. Uživatel má specifikovat podrobné údaje o zapojení, umístění, fyzické velikosti místa instalace, o vnějších vodičích a jiných podobných aspektech. K dispozici jsou různá uspořádání a konfi- gurace rozváděčů, několik základních stan- dardních provedení je uvedeno níže: • nekrytý rozváděč; • rozváděč s přístroji za přední stěnou; • krytý rozváděč; • skříňový rozváděč; • skříňový stavebnicový rozváděč; • pultový rozváděč; • rozvodnice; • stavebnicová sestava rozvodnic; • nástěnný rozváděč promontáž na povrch; • nástěnný zapuštěný rozváděč. Typická montážní uspořádání jsou stojano- vý typ (rozváděč je namontován na podla- ze), nebo nástěnný typ. Pokud způsob instalace vyžaduje speci- fické uspořádání rozváděče, uživatelé mají specifikovat svoje požadavky. Rozváděč může být stabilní (upevněný na místě instalace), nebo mobilní (navr- žený tak, aby mohl být snadno přesouván z jednoho místa použití na jiné). Jako součást dokumentů dodaných výrobcem jsou uvedeny podmínky pro in- stalaci rozváděče, včetně celkové velikosti a hmotnosti. Uživatel má specifikovat veškeré kon- krétní požadavky týkající se aplikace. Na- příklad: • kde je prostor, který je k dispozici pro rozváděč, omezení, uživatel má specifikovat maximální rozměry dovolené pro aplikaci; • kde má montážní konstrukce, na kterou má být rozváděč instalován, omezenou únosnost, uživatel má specifikovat maximální dovolenou hmotnost. Uživatel má také specifikovat svoje poža- davky na typ vodičů pro každý obvod roz- váděče, a to zda se jedná o: • kabel; • přípojnicový rozvod; nebo • jiný systém. Není-li k dispozici žádná specifikace uživa- tele, výrobce zvolí svorky, do nichž mohou

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=