ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 34 | říjen 2019 Termokamera TG267 pro profesionální elektrikáře Termokamera profesionálním uživatelům pomáhá zkracovat dobu oprav a snižovat výdaje na opravy Termokamera FLIR TG267 je určena především pro elektrikáře, techniky vzducho- technických soustav, stavební inspektory a strojní inženýry. Tento funkčně bohatý přírůstek do základní produktové řady TG nabízí vylepšenou citlivost a rozlišení, díky nimž budou profesionální uživatelé schopni výrazně zkrátit dobu diagnostiky a rychleji začít s opravami. S všestrannou a odolnou kamerou FLIR TG267 mohou profesionálové kontrolovat vybavení a identifikovat problémy z bez- pečné vzdálenosti tím, že provedou vizua- lizaci horkých a studených míst indikujících rozsáhlejší problémy. Uživatelé mohou řešit problémy selhávajících systémů – od elektrických připojení po mechanické po- ruchy v teplotním rozmezí od minus 25 do 380 stupňů Celsia – a následně poskytovat zákazníkům dokumentaci oprav v podobě zpráv se snímky. TG267 přidává kontaktní měření pomocí sondy termočlánku typu K pro odečty teplot. Základem kamery FLIR TG267 je tepelný senzor 160×120 FLIR Lepton a patentova- né algoritmy zpracování obrazu zajišťu- jící nejvyšší kvalitu obrazu. Patentovaná technologie duální kamery Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX™) od společnosti FLIR mění podrobné snímky z vestavěné kamery na úplné termogramy, kterým ne- chybí ostrost a perspektiva. FLIR TG267 nabízí vícebodové laserové ukazovátko, díky kterému lze jasně určit měřenou oblast, či jasnou LED svítilnu pro práci ve tmavých, obtížně dostupných pro- storách. Zásluhou technologie Bluetooth Low Energy (BLE) mohou uživatelé snadno nahrávat snímky a data do mobilního zaří- zení, odkud je možné je jednoduše sdílet a generovat z nich zprávy. Do kamery

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=