ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 26 | říjen 2019 Akustická průmyslová kamera Fluke ii900 Prediktivní údržba systémů stlačených plynů rychle, přesně a efektivně Lokalizovat místa úniku v systémech stlačeného vzduchu, plynů či vakua je klíčovým úkolem při prediktivní údržbě těchto systémů. Často i nepatrné netěsnosti vedou ke zvýšené spotřebě energie, většímu opotřebení strojů a tím pádem vyšším nákladům na provoz zařízení. V extrémních případech může dojít až k úplné odstávce zařízení a velkým finančním ztrátám. Ing. Lenka Klimešová GHV Trading, spol. s r.o. Tradiční postupy pro vyhledávání netěsnos- tí a úniků plynů zahrnují sluchové zjišťování typického syčení při úniku, nanášení mýdlo- vé vody na místa možných netěsností a po- užití ultrazvukových akustických detektorů. Při použití těchto metod je však nutné být v těsné blízkosti problému a mít tedy již ně- jaký odhad, kde se problém nachází. Americká firma Fluke přináší na trh novou technologii vyhledávání proble- matických míst na rozvodech stlačeného vzduchu pomocí zvuku. Akustická průmy- slová kamera Fluke ii900 využívá techno- logii SoundSight™, která byla speciálně na- vržena pro hlučné výrobní provozy. Slouží ke zviditelnění zvukových i ultrazvukových vln a umožňuje tak pořizovat vizuální sním- ky úniku vzduchu stejně jako termokamera zobrazuje místa se zvýšenou teplotou. Akustická kamera vybavená 64 mimo- řádně citlivými digitálními směrovými mi- krofony využívá speciální algoritmus, díky kterému automaticky rozpozná místo úni- ku jako zdroj zvuku a určí jeho polohu na základě směru, ze kterého zvuk přichází. Pokud únik vytváří zvuk dostatečné inten- zity, je možné jej najít a přesně lokalizovat bez ohledu na typ plynu. Zpracování dat Akustická kamera Fluke ii900 Soustava 64 citlivých směrových mikrofonů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=