ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 22 | říjen 2019 Digitální multimetr - síťový analyzátor METRAHit ENERGY Ačkoli naprvní pohledpřipomíná jendalší přístroj zpočetnérodinydigitálníchmultimetrů německého výrobce měřicí techniky GMC-I Messtechnik (Gossen-Metrawatt) GmbH, METRAHit ENERGY je zařízení určené především pro měření a analýzu elektrické energie. Svým vybavením a funkcemi se dostává za hranice možností dosud vyráběných digitálních multimetrů. Pojďme se tedy podívat blíže, co tento přístroj nabízí. Ing. Marek Šindelář, GMC – měřicí technika, s.r.o. Jak už bývá u přístrojů tohoto výrobce zvykem, METRAHit ENERGY zaujme na první pohled propracovaným designem, přehledně uspořádanými ovládacími prv- ky, včetně otočného přepínače a kurzoro- vého tlačítka těsně pod displejem. Další předností je nárazuvzdorné pouzdro, jehož odolnost ještě zvyšuje standardně dodáva- ný pryžový obal. Pomocí něj lze přístroj po- hodlně postavit na stůl, a který díky svým adhezním vlastnostem umožňuje položit přístroj na mírně šikmou plochu bez ne- bezpečí sklouznutí. Velký, modře podsvět- lený displej usnadňuje spolehlivé odečítání hodnot i za zhoršených světelných podmí- nek. Přístroj je napájen dvěma bateriemi typu AA, při náročnějších aplikacích lze vy- užít externího síťového adaptéru. METRAHit ENERGY je vysoce přesný digi- tální multimetr určený převážně pro profe- sionální použití. Je osazen kvalitním TRMS převodníkem s rozlišením 60 000 digitů. Ze základních veličin dokáže měřit skutečné efektivní hodnoty napětí / proudů na roz- sazích 60 mV – 600 V / 600 µA – 10A s šíř- kou pásma 100 kHz. S přístrojem lze měřit i odpor (rozsahy 600 Ohm – 60 MOhm), ka- pacitu (rozsahy 60 nF – 600 µF) a frekvenci (600 Hz – 1 MHz). Dále pak multimetr nabízí měření teploty (Pt100, Pt1000, termočlánek typu K), měření vodivosti, nízkoohmovámě- ření, měření střídy, test vodivosti, test diod atd. Hlavní předností tohoto přístroje je však schopnost provádět měření a analýzu kva- lity elektrické energie. METRAHit ENERGY dokáže měřit jednofázově výkon, a to jak pro střídavý, tak i pro stejnosměrný proud. Přičemž proud lze měřit buď napřímo, nebo pomocí proudového převodníku. Kromě činného, jalového, zdánlivého vý- konu a účiníku, lze sledovat i maximální

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=