ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 16 | říjen 2019 Novinka Bezdrátový datalogger ALMEMO ® 470-1 firmy AHLBORN GmbH Měřící přístroj ALMEMO ® 470-1 je profesionální bezdrátový datalogger, který přijímá naměřené hodnoty opatřené časovým razítkem ze vzdáleně umístěných bezdrátových snímačů, tyto hodnoty ukládá a zobrazuje je na velkém grafickém displeji. Naměřené hodnoty se ukládají v zákazníkem zvoleném měřicím cyklu. Přístroj je vhodný pro měření např. v klimatických komorách, pro sledování stavu vzduchu v místnosti nebo pro měření hodnot prostředí. Doplňková nabíjecí baterie v zařízení slouží jako dočasná záloha při výpadku elektrického napájení nebo při krátkém mobilním použití. K přístroji ALMEMO® 470-1 lze díky no- vému bezdrátovému rozhraní připojit širo- kou škálu dalších snímačů různých fyzikál- ních, chemických a elektrických veličin. Bezdrátový snímač ALMEMO® proměření teploty, atmosférické vlhkosti a atmosférického tlaku Bezdrátové snímače fungují s přídatným digitálním multisenzorovým modulem pro měření teploty, atmosférické vlhkosti a atmosférického tlaku. Tento modul sníma- čů je vybaven datovým médiem, na něž se ukládají všechna specifická data ze sní- mače, jako je sériové číslo či data o justaci a kalibraci. Tento snímací modul lze tudíž kdykoli vyměnit. Pro sledování stavu vzduchu v místnosti nebo s rozšířeným rozsahem provozních teplot od -40 do +85 °C Standardní provedení bezdrátového sní- mače se používá pro sledování stavu vzdu- chu v místnosti. Provedení s rozšířeným rozsahem pro- vozních teplot od -40 do +85 °C a s ochra- nou proti postříkání vodou se používá kupříkladu pro měření v klimatizačních a klimatických komorách nebo pro práci venku s technologiemi pro měření vlast- ností prostředí. Bezdrátové rozhraní ALMEMO® pro snímač ALMEMO® D7 – Pro širokou škálu měřitelných hodnot Digitální bezdrátové rozhraní výrazně roz- šiřuje možnosti použití. Téměř všechny snímače ALMEMO® D7 pro různé měřitel- né hodnoty lze připojit přes integrovanou Obr. 1 Bezdrátový datalogger ALMEMO® 470-1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=