ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 132 | říjen 2019 Odborné školení: Legislativní požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení Cílem odborných školení je poskytnout důležité informace a vysvětlit důležité požadavky v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týka- jících se nových i provozovaných strojních zařízení, potažmo výrobních automatizo- vaných linek a osvětlit praktické postupy při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb. a uvádění nového stroj- ního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006/42/ES. Tyto požadavky jsou prováděcím právním předpisem k Zákoníku práce o minimál- ních požadavcích na bezpečnost a ochra- nu zdraví pro používání pracovního zaří- zení zaměstnanci při práci. Termín konání: 20. - 21. 11. Hotel U Pramenů, Na Roudné 212/123, 301 00, Plzeň 27. - 28. 11. Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080, 530 02 Pardubice Společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. Vás zve na cyklus odborných školení zaměřených na legislativní požadavky strojních zařízení. Školení je rozděleno do dvou dnů a je možné se přihlásit pouze na první den nebo na oba dva dny. První den bude zaměřený na legisla- tivní požadavky pro nová strojní zaří- zení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb., NV SR č. 436/2008 Z. z.) . Druhý den bude zaměřený na legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a NV SR č. 392/2006 Sb. Školení je určené předevšímpro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy, pra- covníky zabývající se problematikou bez- pečnosti práce a vyšší management.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=