ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 114 | říjen 2019 Snadné vyhledání skrytého potenciálu společnosti Jak optimalizovat hodnotový řetězec při výrobě rozváděčů? Jaká je pozice firem s ohledem na dostupné digitalizované a automatizované postupy práce? Společnost EPLAN představuje „Panel Building Automation Matrix“ (PAM). Jde o analytický nástroj, který vychází z průzkumu 150 firem, včetně vybraných případových studií. Konzultanti firmy EPLAN používají PAM k rychlé analýze individuálního stavu zákaznicky specifických procesů v oblasti výroby rozváděčů. Výkonnostní testy odhalují potenciál specifických úspor, jichž může být dosaženo opatřeními realizovanými společně firmami EPLAN a Rittal v oblasti strojírenské techniky, softwaru i konzultací. Předpokladem pro automatizaci procesů při výrobě rozváděčů je digitalizace v ce- lém hodnotovém řetězci a konzistence dat ve všech procesech a systémech. Avšak jaký je současný stupeň digitalizace v této oblasti? Kde je ještě potenciál úspor? Mno- hé firmy zkrátka nevědí, kde začít. Analýza pracovních postupů prostřednictvím výkonnostních testů EPLAN může v této oblasti pomoci: nový softwarový analytický nástroj, jenž vychází z průzkumu 150 firem z celého světa, ur- čuje potenciál optimalizace, jíž lze snadno dosáhnout v těsné spolupráci firem EPLAN a Rittal v oblasti strojní výroby, softwaru a konzultací. Vítaným vedlejším efektem implementace úspor je zvýšení stupně di- gitalizace ve výrobě a automatizace opako- vaných úkolů. „ Panel Building Automation Matrix (PAM) je analytický nástroj, který jsme vyvinuli pro to, abychommohli rychle analy- zovat pracovní postupy výrobců rozváděčů, a našli tak nevyužitý potenciál optimalizace výrobních procesů, “ říká výkonný ředitel společnosti EPLAN Haluk Menderes. PAM umožňuje analyzovat a vyhodno- tit současné pracovní postupy při výrobě elektrických rozváděčů s ohledem na zis- kovost a efektivitu. Vyhodnocení zahrnuje i doporučení pro optimalizaci, postup je- jich realizace a požadované investice. Co je pro zákazníky zvlášť zajímavé, je přesné stanovení časových úspor v různých oblas- tech pracovních postupů, včetně zapojo- vání, označování přístrojů nebo výroby dílů na NC strojích. Přesná analýza návratnosti ROI udává, kdy se např. investice do nové- ho softwaru zaplatí. Profesionální rady – zaručené výsledky Společnost EPLAN používá PAM celosvěto- vě od začátku května 2019 a zpětná vazba od prvních zákazníků v USA je velice po- zitivní. „ V nástroji PAM zkombinovala firma EPLAN své znalosti získané za desetiletí půso- bení v oblasti návrhu a přípravy výroby roz- váděčů a vytvořila životaschopný, na míru přizpůsobený plán investic a jejich návrat- nosti v našem závodě, “ řekl prezident spo- lečnosti A&E Engineering Wright Sullivan. Jacob Wilson, ředitel konstrukce, prodeje a vývoje společnosti Design Ready Controls, řekl: „ Nástroj PAM byl schopen přesně re- produkovat naše současné výrobní operace a časy výrobních procesů za pouhých dvacet

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=