ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 110 | říjen 2019 UPS režim frekvenčního měniče VLB3 Frekvenční měnič LOVATO Electric VLB3 je od verze firmwaru 5.1 vybaven funkcí havarijního UPS chodu po výpadku napájení. Standardní napájení frekvenčníhoměniče VLB3 je 3 x 400 V, v některých aplikacích je však požadováno dokončení procesu i při výpadku napájení, jako je například dojezd výtahu do nejbližší stanice apod. Efektivně lze nyní použít jednofázovou UPS všude tam, kde stačí dokončit operaci se sníženým výkonem. Jak UPS funkce pracuje: Při výpadku napájení je vnějšími obvody sepnut vstup DI5. K vstupu DI5 je přiřazeno spuštění funkce UPS režimu 1x230 V. Pozor je nutné počítat s 1/3 výkonem motoru. To je principiální omezení vyplývající ze sníže- ného napětí 380/230 = √3 a také jednofázo- vého proudu √3, čili ve výsledku √3 x √3 = 3. Kvůli sníženému výkonu je vhodné snížit i havarijní dojezdové otáčky. Dojde k tomu automaticky na přednastavenou výstupní frekvenci. Ochrany se přizpůsobují UPS reži- mu rovněž automaticky. Parametrizace UPS režimu je proto minimální: • Aktivace: P400:55 – UPS, Digital Input 5 • Snížené otáčky: P400:19 – výstupní frek- vence Hz Vnější obvody: UPS je připojena na vstupní svorky pro tří- fázový vstup (zvláštní svorky pro tuto funk- ci měnič nemá), proto musí celé přepnutí z hlavního napájení být zajištěno vnějšími obvody, nejsnáze pomocí stykačů. Důležité je také zařadit pro přepnutí prvek zpoždě- ní, aby nedocházelo k zbytečnému přepí- nání při flikrech. Je požadováno, aby mezi odepnutím od sítě a připojením UPS byl časový odstup minimálně 10 vteřin. Pozor funkce UPS je dostupná pouze pro měniče VLB3 do výkonu 11kW. Související prvky: Pro vnější obvody lze využít následující prv- ky LOVATO Electric: stykače řady BG, BF, ča- Frekvenční měniče řady VLB3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=