ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz EDITORIAL říjen 2019 | 1 Milí čtenáři, v redakci máme za sebou asi jeden z nejnáročnějších týdnů v roce. Tento týden jsme se aktivně účastnili strojírenského veletrhu v Brně, pořádali dva semináře zaměřené na strojní zařízení a do toho dokončovali říjnové číslo časopisu, které je tematicky zaměřené na datová centra, rozváděče a rozváděčovou techniku a dále na měřicí, zkušební a monitorovací techniku. Přehled produktů je věnován měřicím přístrojům zemních odporů. Jak jsem se již zmínil, máme za sebou Mezinárodní strojírenský veletrh, který probíhal tento týden v Brně. Do naší expozice zavítaly tisíce lidí, kteří si jako pozornost mohli odnést zdarma tiš- těné zářijové číslo časopisu. Jako největší úspěch veletrhu ale považujeme několik stovek nových odběratelů. Hlavními tématy MSV 2019 byly Digitální továrna 2.0 a druhá vlna Průmyslu 4.0. Jednalo se o řešení zaměřená na digitální budoucnost, které byly prezentovány na- příč expozicemi. Letos poprvé však na MSV vznikla i speciální expozice, která tato témata představila uceleně na tzv. Digitální stezce. Jednalo se o naučnou stezku, která návštěvníkům představila digitalizaci procesů ve výrobě. Firmy zde prezen- tovaly své produkty, které se na digitalizaci procesů podílí v příslušných souvislos- tech a návaznostech. Zájemci se tak dozvěděli podrobné informace o fenoménech jako blockchain, kyberbezpečnost či umělá inteligence. V rámci MSV jsme také pořádali cyklus odborných seminářů zaměřených na praktické požadavky směrnic a norem pro bezpečnost strojních zařízení. Seminářů se účastnilo celkem přes 160 lidí. Největší ohlas bezesporu zazname- nala část, kde se prováděl praktický postup při posouzení bezpečnosti provozo- vaného strojního zařízení a navržení ochranných opatření k zajištění bezpečnosti na reálném strojním zařízení. Každý účastník pak obdržel vyplněný checklist dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Pro zájemce o hlubší problematiku připravila společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. dvoudenní intenzivní odborné školení, které se bude konat ve dnech 20. - 21. 11. v Plzni a poté 27. - 28. 11. v Pardubicích. První den bude vždy zaměřený na legislativní požadavky pro nová strojní za- řízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb., NV SR č. 436/2008 Z. z.). Druhý den bude zaměřený na legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a NV SR č. 392/2006 Sb. Maximální počet účastníků je omezen na 30 osob. Se svým přihlášením proto neváhejte. Více informací naleznete na straně 132. Rádi bychom Vám tedy ještě jednou velmi poděkovali za hojnou účast v naší expozici na MSV 2019 a popřáli Vám krásný a barevný podzim, který je aktuálně opravdu ukázkovým babím létem. Pěkné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc.JaroslavBubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=