ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 76 | prosinec 2019 EPLAN a jeho technologická schémata jsou rodným listem každého projektu Firma zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů a technologií na zpracování olejnatých semen si klade za cíl přinášet unikátní technická řešení na základě přesných požadavků zákazníka. Právě ve vývoji těchto zařízení jim poskytuje konkurenční výhodu soubor řešení EPLAN, který již ve fázi vývoje exponenciálně urychluje cestu nového zařízení k zákazníkovi. Řešení vytvořená klientovi na míru Česká Skalice ve východních Čechách ne- nabízí pouze Rozkoš. Malebné město poblíž známé vodní nádrže, jíž se přezdívá také Východočeské moře, ukrývá sídlo společ- nosti Farmet, a. s. Jde o českou strojírenskou společnost s tradicí od roku 1992. Výrobní program je zde rozdělen na 2 divize. Divize zemědělské techniky se specializuje na vý- voj a výrobu zemědělských strojů na zpra- cování půdy a setí. Divize Oil&FeedTech je předním světovým výrobcem a dodavate- lem technologií pro zpracování olejnatých semen, filtraci a rafinaci rostlinných olejů a extruzi krmiv. Zatímco zemědělská tech- nika funguje více na bázi opakovatelnosti výrobků, většina zakázek v divizi druhé představuje kusové výrobky. Každá zakázka je projektována přímo pro daného zákaz- níka, pro kterého se vytváří řešení na míru. Opakovatelnost není tak velká, naopak celá technologie a řada návazností na ni je speci- fikována podle požadavků zákazníka. EPLAN – řešení od návrhu až po realizaci Farmet, a. s., pro svou produkci hledá ná- stroje, které zvyšují produktivitu práce a odstraňují množství chyb, čímž dává kon- kurenční výhodu nejen sobě, ale i svým zákazníkům. „ V roce 2010 se začalo budovat oddělení, které se mělo zabývat automati- zací technologických linek. S tím souvisel i návrh elektrického schématu rozváděče. Hledali jsme nástroj, jímž by se dalo schéma více než jen nakreslit. Z výběru firem, kte- ré byly v tu dobu k dispozici, vyšla vítězně společnost EPLAN, “ vzpomíná na počátek spolupráce Ing. Jiří Maslikiewicz, vedoucí automatizace a řízení procesů. Konkrétně byl zvolen EPLAN Electric P8, CAE softwa- rového řešení pro návrh, dokumentaci a administraci elektrotechnických projektů a projektů elektrotechnické automatizace. Na základě nedávné pozitivní zkušenos- ti byl ve fázi návrhu nasazen také EPLAN Ing. Pavel Wild, ředitel zákaznických projektů, FARMET

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=