ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2019

Elektro Průmysl .cz ROZHOVOR 4 | prosinec 2019 Do rozhodovacích procesů necháváme promluvit „selský rozum“ Rozhovor s Ing. Jiřím Rujbrem, ředitelem AXIMA Solutions Mohli byste vaši společnost krátce před- stavit? (kdy vznikla, čím vším se zabývá- te atd., velikost společnosti atd.) Společnost AXIMA byla založena v roce 1991. V počátcích byla činnost poměrně úzce zaměřena především na dodávky pro- gramovatelných automatů včetně návrhu řízení pro tiskařské stroje. V průběhu dal- ších více než 25 let rozsah činností výrazně narostl a rozdílnou specializaci jednotli- vých částí bylo nutné zohlednit i v organi- zační struktuře. Dnes se AXIMA, skládá ze tří úseků: AXIMA Solutions, AXIMA Power a AXIMA Automation. Všiml jsem si, že Axima Solutions začala používat nový styl reklam. Co je účelem této změny? Nový vizuál vzešel z nové marketingové strategie, kterou jsme zvolili v loňskem roce. Má všem postupně představit, že nejsme jen velkoobchodem, jak nás dopo- sud velká většina trhu mohla vnímat, ale především dodavatelem komplexních ře- šení. Velkoobchod je stále součástí Axima Solutions, ale je jednou nikoli jedinou její součástí. Co patří mezi vaše největší konkurenční výhody? Určitě náš tým. Je nás dohromady 49 a více než polovina lidí tady pracuje déle než 20 let. Hodně z nás začínalo ve skladu a prošli jsme si většinou oddělení. Pro některé je Axima prvním a zatím jediným zaměstna- vatelem, někteří lidé tady doslova vyrostli. Máme obrovské zkušenosti z oboru, kom- plexní přehled o nabídce produktů a dlou- hodobé profesní i osobní vztahy s dodava- teli, které má jen málokdo. Lidé jsou bezesporu nejdůležitějším článkem každé společnosti, co vás ale odlišuje od běžného velkoobchodu s elektrotechnickýmmateriálem? Sedm odborných týmů, jejichž prostřed- nictvím doplňujeme nabídku produktů o servis, který našim zákazníkům přináší zefektivnění jejich práce. Dokážou odbor- ně poradit, navrhnout a dodat kompletní řešení nebo aplikaci a nabídnout tak zákaz- níkovi řešení jeho problému.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=