ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 38 | prosinec 2019 Jak reálně pomáhá hloubkový audit elektrické sítě? Očekávání a praxe nemusí jít ruku v ruce. Obzvlášť jedná-li se o věci spojené s elektřinou. Připravili jsme tedy několik konkrétních ukázek toho, jak hloubkový audit může pomoci uspořit. Při průmyslové výrobě se využívají nejrůz- nější suroviny, u kterých se běžně ověřuje jejich kvalita tak, aby byla zaručena kvalita finálního výrobku. Málokdo si však uvědo- muje, že elektrická energie také má svou kvalitu. Její vlastnosti a okamžitý stav vý- znamně ovlivňuje celý výrobní proces a tím i kvalitu výrobku. Vliv kvality elektrické energie na výro- bu, si lze představit jako naprosto reálnou „neviditelnou“ ruku nad červeným tlačít- kem STOP. Aby bylo možné zjistit, co se v elektrické síti děje, případně proč dochází k nejrůznějším výpadkům výrobních stro- jů, jističů, přehřívání a rychlému stárnutí motorů, servomotorů, pohonů apod., je třeba ověřit stav její kvality. Proto děláme Hloubkový audit kvality elektrické energie, kdy prostřednictvím odborné analýzy zjistíme skutečné příčiny problémů v elektrické síti. Následující příklady jsou situace z re- álných měření a auditů kvality elektrické sítě. Jsme schopni analyzovat získaná data a nabídnout praktická řešení na základě svých mnohaletých zkušeností s měřením a znalostí elektrické sítě v České republice. Audit odhalil nestabilní síť Výrobní společnost, která je přednímdoda- vatelem řešení pro průmyslové obrábění, se specializací na automatizované obrábě- cí a manipulační systémy pro automobilo- vý průmysl, řešila problém s transformáto- rem, který byl na hranici svých výkonových možností, a způsoboval tak výkyvy napětí v elektrické síti. Aby byl zjištěn rozsah problémů, byl proveden hloubkový audit elektrické sítě, na jehož základě byl navržen a následně dodán kompenzační systém Elspec Equa- lizer. Výsledkem jeho nasazení je nyní sta- bilní elektrická síť, snížila se spotřeba, a tím vznikla rezerva výkonu pro nasazení dal- ších výrobních strojů, bez nutnosti inves- tovat do nového, výkonnějšího transfor- mátoru. Investice do hloubkového auditu elektrické sítě a kompenzačního systému se vrátila již po 5 měsících. Někdy stačí přehodit kabel Dalším reálným příkladem byla situace řešená u globálního dodavatele řešení a vybavení pro automobilové interiéry. V jednom z výrobních závodů v České republice jim docházelo k výpadkům na- pájení některých citlivých strojů, které za-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=