ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 66 | duben 2019 Držte krok s dobou a komunikujte na dálku Digitalizace nabírá na obrátkách a přináší spoustu příležitostí, jak optimalizovat průmyslové komunikační procesy. Dálkový přístup ke vzdáleným zařízením i celým závodům je proto čím dál tím důležitější. Klíčovou konkurenční výhodu v této oblasti může nabídnout inovativní, spolehlivé a bezpečné řešení pro vzdálenou správu, monitorování a komunikaci vašich průmyslových aplikací. Nová modernizovaná technologie Telecontrol a platforma pro centrální správu vzdáleného přístupu SINEMA Remote Connect společnosti Siemens umožní spolehlivé sledování, ovládání a sběr dat a zároveň zajistí zabezpečený a nákladově efektivní přístup ke vzdálenýmmístům. Technologie Telecontrol Správa energií, řízení a monitorování dopra- vy nebo přeprava a uchování plynu, kapalin nebo ropy. Pro všechny tyto oblasti předsta- vuje technologieTelecontrol výkonné řešení pro vzdálené řízení, monitorování a sběr dat z distribuovaných procesních stanic do jed- noho nebo několika centrálních systémů. Technologie Telecontrol zahrnuje řešení pro centrální systém i procesní stanice (vzdále- né RTU – Remote Terminal Unit), které ke své komunikaci využívají různá přenosová média, od veřejných až po privátní sítě. I pro nejmenší systémy typu Simatic S7-1200 má společnost Siemens vhodné řešení v podo- bě verze Telecontrol Basic, s vizualizací dat předávané pomocí rozhraní OPC UA. Počet připojitelných RTU stanic je i pro toto Basic řešení škálovatelné od jedné až po pět tisíc stanic. RTU lze pro tento účel sestavit tak, že jeběžné CPU Simatic S7-1200 doplněno o komunikační procesory CP1242-7 (GPRS), CP1243-7 (LTE) nebo ethernetový komu- nikační procesor CP1243-1. Nízké náklady na komunikaci, jednoduchá konfigurace modulárních a vzdálených jednotek nebo spolehlivě zabezpečený přenos dat, jsou pouze některé z výhod, které Telecontrol Basic nabízí. Zabezpečený přenos dat v pravý čas Moderní systémymusí splňovat přísné poža- davky na úplnost přenášených dat a spoleh- livé zabezpečení jejich přenosu.Technologie Telecontrol zajišťuje přenos procesních dat v závislosti na požadavcích a realizuje jej buď cyklicky nebo na základě definovaných udá- lostí. Pro případ výpadku komunikace ucho- vávají vzdálené RTU stanice procesní data s příslušnou časovou značkou a následně je přenášejí do centra řízení v chronologicky správném pořadí. Navíc lze konfigurovat alarmová hlášení, která umožňují okamži- tou odezvu obsluhy a údržby v okamžiku, kdy jsou například dosaženy limitní hodno- Obr. 1 Příklad pro použití RTU3000C s indukčním průtokoměrem pro dálkový odečet

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=