ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 52 | duben 2019 SYNERGY, informační služby pro měření dodávky elektrické energie Z měřicích přístrojů, elektroměrů a analyzátorů kvality elektrické energie lze vytvořit síť a vzdáleně vyčítat stavy a zaznamenávat průběhy elektrických veličin. K tomu slouží síťový software Synergy. Jednotlivé elektroměry jsou spojeny datovou dvoulinkou RS485 a přes vhodný analyzátor sítě jsou připojeny do ethernetové lokální sítě. Analyzátor slouží tedy i jako gateway. Software Synergy běží trvale na firemním serveru, nebo na serveru LOVATO Electric (cloudová verze). Přes webový prohlížeč k Synergy přistu- pují uživatelé s různými právy pod svým uživatelským jménem a heslem. Určený administrátor spravuje rozsah přístupu jednotlivých účastníků, vytváří nové a ruší neplatné uživatele. Příklad praktického využití: Areál spravovaný facility firmou s deseti pronajatými kancelářemi a jednou výrobní halou. Administrátorem je energetik nebo manažer facility firmy. Spravuje přístupy uživatelů a zároveň podle výkazů kontro- luje dodržování kvalitu elektrické energie podle pravidelných datových výstupů. Tj. zejména hodnotu účiníku tak, aby před- cházel případným pokutám ze strany do- davatele energie. Účetní je uživatelem, který pravidelně v nastavených termínech dostává měsíční stavy elektroměrů přímo ze Synergy ve for- mátu excelové tabulky. Nájemci kanceláří jsou uživatelé s ná- hledem na stav svého elektroměru a pří- padně na průběh odběru za určité období např. poslední měsíc. Nájemce výrobní haly má kromě hlav- ního elektroměru možnost nahlížet i na stavy podružných elektroměrů jednotli- vých výrobních linek, na grafy výkonů a na kompenzátory jalové energie. Kontrolovat Aktuální hodnoty kompenzace účiníku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=