ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 48 | duben 2019 Vícekanálové měření elektrické energie V dnešní době je kladen stále větší důraz na ekologii a s tím související hospodárné využití elektrické energie potřebné pro výrobu, logistiku, skladování, administrativu, vytápění a všechny další činnosti související s provozem firmy. Nemusí se jednat pouze o výrobny, ale také o administrativní budovy, nákupní centra, logistické parky a mnoho dalších rozsáhlých objektů. Pro hospodárné (účinné) využití elektrické energie je důležité její měření a maximální přínos nám přinese podružné měření jednotlivých spotřeb s průběžnými odečty. Tím získáme přehled o spotřebě jednotlivých okruhů v čase a s tím i indikaci toho, kde je možné docílit největších úspor. Měřit je možné běžnými třífázovými a jednofázovými podružnými elektroměry nebo vícekanálovým měřicím systémem. Značnou výhodou vícekanálového měři- cího systému jsou výrazně menší rozměry v porovnání s běžným měřením, velice snadná a rychlá instalace ať už v nových výstavbách nebo při retrofitu a jednodu- ché dálkové odečty měřených dat bez nutnosti budování složité komunikační infrastruktury. Vlastnosti vícekanálového měřicího systému Je kompaktní systémnavrženýproefektivní a přesné měření většího počtu vývodů s ohle- dem na snadnou instalaci. Vhodný je pro po- družné měření elektrické energie třífázových i jednofázových vývodů. Sestaven je z napě- ťového měřícího modulu EMU 3 nebo analy- zátoru BCPM233.012 a proudovýchměřicích modulů EMI 12. EMU 3 a BCPM souběžně za- jišťují také koncentraci a zprostředkování dat nadřazenému systému. Jednotlivé moduly jsoupropojeny sběrnicí, která je páteří celého vícekanálového měřicího systému. Zajišťuje synchronnost měření jednotlivých modulů a přenos naměřených hodnot směrem ke koncentrátoru. Umožňuje vysokou modula- ritu a snadnou škálovatelnost systému. V maximální sestavě je systém složený z EMU 3 a pěti jednotek EMI 12 schopen měřit až 20 třífázových vývodů (až 60 prou- dů). Měřena nejsou pouze napětí, proudy a energie, ale také výkony (kW, kvar, kVA), celkové harmonické zkreslení napětí i prou- dů nebo harmonické napětí až do 50. řádu. S použitím BCPM 233.012 získáte navíc pl- nohodnotný analyzátor kvality třídy A nebo S se záznamem veškerých měřených veličin do vnitřní paměti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=