ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 36 | duben 2019 Nové poznatky z revizí elektrických zařízení a spotřebičů – Proudové chrániče - 1. díl Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o. Spolu s rychlým rozvojem elektrotechniky pronikající do všech oblastí našeho života se objevují nová elektrická zařízení s vlastnostmi odlišnými od dosud používaných a obecně známých. I u nich je samozřejmě nutno zajistit jejich bezpečné provozování. To vyžaduje nové ochranné prvky a spolu s tím spojené i nové nebo modifikované revizní postupy. Vzhledem k tomu, že není možné se věnovat problematice všech zařízení a ochranných prvků, které se v posledních letech objevily, zaměřme se jen na některé z nich. Nejvíce novinek v prvcích určených k ochra- ně elektrických zařízení se objevilo pravdě- podobně v oblasti proudových chráničů. Byly zkonstruovány nejen nové modifikace stávajících proudových chráničů (např. F, B+, BFQ), ale i zcela nové ochranné prvky jako například chrániče typu AFDD, pro které dosud není normami stanoven zkušební postup k jejich ověřování. Protože mezi revizními techniky stále přetrvávají pochybnosti, pramenící i z ne- znalosti, jak tyto nové druhy chráničů revi- dovat, zaměřme se na tuto oblast. 1. Rozdělení RCD z hlediska jejich ověřování při revizích Základní normou stanovený postup a pře- depsané zkoušky určené k ověření ochran- ných vlastností RCD stanovuje norma ČSN/ STN EN 33 2000: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6 ed. 2: Revize v příloze NA. Při revizi se ověřují vypínací schopnosti RCD při různých tvarech poruchového proudu, pro které je RCD konstruován a před jejichž ne- příznivými průběhy má chránit. Při revizi se u samotného chrániče ověřuje: • Vybavovací čas • Vybavovací proud Z hlediska vybavovacího času lze RCD roz- dělit na: • Nezpožděné, určené pro všeobecné použití • Zpožděné typu G, určené pro použití v obvodech s elektronickými zařízeními generujícími při zapnutí krátkodobý proud tekoucí mezi L a PE • Zpožděné typu S (selektivní), určené pro použití v sérii s nezpožděnými RCD Z hlediska tvaru vybavovacího proudu lze pak RCD rozdělit na typy: • AC citlivé jen na střídavé poruchové proudy • A citlivé na střídavé a usměrněné pulzní poruchové proudy • B citlivé na střídavé, usměrněné pulzní a stejnosměrné poruchové proudy

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=