ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROMOBILITA duben 2019 | 33 elektrické energie tarif pro nabíjení elek- tromobilů a bude nabíjet v nízkém tarifu, může dosáhnout až na cenu 50 haléřů na kilometr. Ve srovnání s průměrnou cenou za kilometr u auta na spalovací motor je to třetinový náklad. Podmínkou, aby provoz pro tuto firmu byl výhodný, je vyhovující délka trasy rozvozu s ohledem na dojezd elektromobilu a nabíjení vždy na firemní nabíječce s domluveným tarifem. Veřej- né nabíjecí stanice si mnohdy účtují vyšší náklady. Jaká nás čeká budoucnost v oblasti na- bíjecích stanic v nejbližší i vzdálené bu- doucnosti? Největší procento nabíjecích stanic bude instalováno a používáno u zákazníků doma, odhadem asi 80 procent. Na dru- hém místě to budou veřejná místa, jako jsou například parkoviště, komerční bu- dovy nebo benzínky. Pro domácí použití se nejvíce hodí třífázová nabíjecí stanice s výkonem 11 kW (20A jistič, hlavní do- movní jistič 25A), s integrovaným kabelem a klíčkem pro zabezpečení přístupu a pří- padné omezení výkonu (pokud manželka zrovna začne prát a žehlit). Nabíjecí stanice v komerčních budovách by měly mít ko- lem 22 kW pro střídavé nebo stejnosměrné nabíjení s koncovkou, která umožňuje uni- verzální použití stanic. Přístup ke stanici je řízen nadřazeným systémem a umožňuje jejich připojení do systémů poskytova- telů služeb nabíjení, jako jsou například EV mapy, GreenWay, Smart EV a další. Pro parkoviště nebo benzínky se nejvíce hodí rychlonabíjecí stejnosměrné stanice o výkonu od 24kW do 300kW možná i více. U veřejných stanic je primárně důležité zajistit přístup k těmto stanicím. Možná by stálo za úvahu, kdyby stát vstoupil do této oblasti a nabídl poskytovatelům slu- žeb nabíjení jednotnou platformu, která by umožnila jejich sdílení přes jednotlivé ope- rátory, které na trhu s dobíjecí infrastruktu- rou aktuálně máme. Jak vůbec správně nabíjet elektromobil, aby dobře plnil svoji funkci? K nabíjení je potřeba přistupovat s ohle- dem na aktuální stav zbytkové kapacity baterie a cíle cesty. S elektromobilem je potřeba vaše jízdy plánovat. Primárně se nabije během noci a ráno máte obvykle k dispozici plnou kapacitu baterie. Při pou- žití baterie 40 kWh to znamená v městském provozu a při denním nájezdu okolo 50 ki- lometrů dobíjení baterií jednou až dvakrát týdně. Pro větší vzdálenosti potřebujete plánovat opravdu precizně - nakoupit si kartičky od energetik a vyrazit. Výsledek je ale v případě vzdáleností větší než 200 kilometrů nejistý, ale i to by se mělo brzy změnit. Kapacita baterií a s ní i dojezd elek- tromobilů se každý rok zvětšuje. Ještě před rokem byl běžný dojezd elektromobilu okolo 100 až 150 kilometrů, dnes je to 250 až 300 kilometrů. Schneider Electric Zákaznické centrum Tel.: +420 382 766 333 E-mail: podpora@se.com www.se.com/cz Obr. 2 Údržba nabíjecí stanic EVlink

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=