ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROMOBILITA 26 | duben 2019 Typy konektorů pro dobíjení elektromobilů – od pomalých po rychlonabíjecí Jak je uvedeno v přehledu, existují tři hlavní typy nabíjení elektrických vozidel – velmi rychlé, rychlé a pomalé. Představují výkony na výstupu a tím i rychlosti nabíjení, dostupné pro nabíjení elektrického vozidla. Pamatujte na to, že výkon se měří v kilowatech (kW). Každý typ nabíječky má přiřazený soubor konektorů, které jsou navrženy k použití pro nízký nebo vysoký výkon a pro nabíjení buď střídavým, nebo stejnosměrným proudem. V následujících odstavcích je nabídnut po- drobný popis tří hlavních typů míst pro na- bíjení a různých dostupných konektorů. Velmi rychlé nabíječky • Nabíjení stejnosměrným proudem s výkonem 50 kW s použitím jednoho ze dvou typů konektoru • Nabíjení stejnosměrným proudem s výkonem 43 kW s použitím jednoho typu konektoru • Nabíjení stejnosměrným proudem s výkonem 120 kW ze sítě Supercharger společnosti Tesla • Všechny velmi rychlé jednotky mají integrované kabely Velmi rychlé nabíječky jsou nejrychlejší způ- sob nabíjení elektrického vozu, často se na- cházejí v servisech u dálnic nebo v místech v blízkosti silnic první třídy. Velmi rychlá za- řízení dodávají stejnosměrný nebo střídavý proud – DC nebo AC – s vysokým výkonem k nabití vozu na 80 % během 20–40 minut. Ve většině případů se po nabití akumulátoru na přibližně 80 % výkon nabíjecích jednotek sníží, aby se ochránil akumulátor a prodlou- žila jeho životnost. Všechna velmi rychlá zařízení mají nabíjecí kabel integrovaný v jednotce. Velmi rychlé nabíjení lze použít pouze u vozidel s možností velmi rychlého nabí- jení. Vzhledem k snadno rozeznatelným profilům konektorů – viz níže uvedené ob- rázky – je snadné ověřit specifikaci pro váš model v příručce k vozidlu nebo zkontrolo- váním přívodu na vozidle. Velmi rychlé nabíječky pro nabíjení stej- nosměrným proudem od jiných výrobců než Tesla dodávají elektrickou energii s vý- konem 50 kW (125 A), používají standardy pro nabíjení buď CHAdeMO, nebo CCS, a v aplikaci Zap-Map jsou označeny purpuro- vými ikonami. Oba konektory obvykle nabijí elektrické vozidlo na 80 % během 20–40 minut, v závislosti na kapacitě akumulátoru

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=