ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 22 | duben 2019 Aj motor sa môže dožiť dôchodku... …ak mu dáme kvalitnú „stravu“ Ing. Stanislav König, produktový manažer, ProfCom s.r.o. Napäťové generátory vytvárajú hladký sínusový priebeh napätia. Pripojené lineárne záťaže spôsobia lineárny priebeh prúdu. Problém ale nastáva v prípade nelineárnych záťaží. Väčšina dnešných zariadení nemá vstupný transformátor, ale spínaný zdroj alebo inú formu vysoko nelineárnej záťaže pre zdroj napätia. To spôsobí skreslenie priebehu prúdu a vznik harmonických frekvencií, ktoré sú násobkom základnej frekvencie. Tie sa následne dostávajú aj do siete, kde dokážu skresliť sínusový priebeh napätia. Najmä v priemyselných oblastiach býva sieť často rušená vplyvom vysokej koncentrácie výkonovej elektroniky. Preto je vhodné použiť EMC filtre na vstupných svorkách zariadení. Tie prispejú k ochrane siete pred takýmito nežiadúcimi vplyvmi. Pomoc prichádza z juhu Špecialista na tieto riešenia, firma Enerdoor, je od roku 2004 predajnou značkou všet- kých výrobkov a služieb skupiny Enerdoor Group. Zameraním tejto taliansko – švajčiar- skej spoločnosti je vývoj a výroba elektro- magnetických prvkov pre automatizáciu a priemyselnú výrobu. Ich implementácia je podporená službami dcérskej spoločnos- ti Finlab v oblasti merania a analýzy EMC rušenia. To je možné vykonať v talianskom laboratóriu v Miláne, alebo si ho objednať priamo vo svojej firme. Finlab disponuje mobilným laboratóriom v dodávke, ale aj meracím zariadením, ktoré je technik schopný doniesť so sebou v aute alebo lie- tadle. Zákazník však nezaplatí len za mera- nie, ale za dosiahnutie konečného výsledku bez ohľadu na časovú náročnosť merania. Skúsenosti s výrobou aj s meraním siahajú ešte do minulého tisícročia, keď v roku 1991 založil firmu Finmotor a v roku 1992 firmu Finlab pán Sergio Medved. Problémmenom PWM Vo frekvenčných meničoch je na výstupe zvyčajne použitá šestica IGBT tranzisto- rov, ktoré pomocou PWM (pulzne šírková modulácia) modelujú výstupné sínusové napätie. U meničov je nosná frekvencia bežne nastaviteľná v rozmedzí 2 – 20 kHz (záleží na značke a type meniča). Kvôli krát- kym nábežným hranám pri PWM spínaní tranzistorov sa indukujú vysokofrekvenčné napäťové špičky dV/dt. Tieto spôsobujú predčasnú degradáciu a poruchy izolácie motoru. Dnes už existujú motory, ktoré sú Obr. 1 Vysokofrekvenčné tlmivky Enerdoor

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=