ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 112 | duben 2019 Společnost CE Colo spoléhá na záložní zdroje UPS Eaton s Li-Ion bateriemi které jsou zárukou energetické efektivity a spolehlivosti Společnost Eaton, lídr v oblasti řízení energie, oznamuje implementaci záložních zdrojů Eaton 93PM v prostředí datového centra CE Colo. Společnost CE Colo Czech (dále jen CE Colo), která v současné době provozuje datové centrum poskytující služby kolo- kačního typu, kvůli zabezpečení stability napájecích systémů při obměně záložních zdrojů UPS vybírala mezi dvěma nezávislý- mi výrobci. Prioritou celého procesu výměny bylo zvolit takové zdroje UPS, jejichž implemen- tace by proběhla bez nežádoucího dopadu na zákazníky a při nepřerušeném provozu datacentra. Podstatná při výběru byla pro CE Colo servisní podpora a provozní efekti- vita. Technologická obměna záložních na- pájecích systémů probíhala ve třech fázích od roku 2015. Eaton jako partner pro realizaci unikátního řešení Společnost CE Colo se při hledání vhod- ného výrobce obrátila na několik firem, které se zabývají high-endovými zálož- ními zdroji určenými pro datová centra. Mezi vybranými kandidáty byla také spo- lečnost Eaton – globální lídr v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů – která má kvalitní zahraniční reference a byla oslovena za účelem poskytnutí bliž- ších parametrů řešení. Technické parametry, efektivita provozu a odpovídající cena rozhodly o tom, že se společnost Eaton stala ideálním partnerem pro realizaci projektu a byla následně při- zvána ke konzultacím v rámci předprojek- tové přípravy. Významným faktorem byla také flexibilita a ochota Eatonu upravit své napájecí systémy tak, aby vyhovovaly spe- cifickým potřebám provozu CE Colo. Šlo zejména o požadavek použití Li-Ion baterií, které se začaly zavádět ve druhé fázi imple- mentace a nebyly v době řešení projektu standardem. Implementace v prostředí datového cen- tra CE Colo měla další specifika, ke kterým se Eaton postavil čelem, jako byla napří- klad úprava směru toku proudění vzduchu v systému tak, aby toto vyhovovalo náro- kům a dispozicím prostoru centra. Důvo- dem ve své době unikátní instalace s lithi-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=