ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 10 | duben 2019 Nové tyristorové moduly a regulátor LOVATO Electric pro dynamickou kompenzaci Ne-linearní zátěže jsou časté v některých průmyslových oborech a jsou typické pro aplikace jako indukční motory, svařování, lisování, výtahy, větrné elektrárny, jeřáby a další. Většina motorů pro tyto aplikace použí- vá AC/DC usměrňovač (DC pohon) nebo AC frekvenční měnič, aby bylo dosaženo efektivního a přesného ovládání rychlosti motoru. Tyto polovodičové součásti pro- dukují harmonické zkreslení proudové a napěťové křivky, ovlivňují tím účin- nost dalších zařízení . Podstatou vzniku problémů je časté spínání. Rapidně rychlé proměny zátěže mají důsledky: • Na napájecí síť (přívody, generátory, transformátory) jsou trvale přetěžovány. • Přechodové jevy (rušivé proudy, napěťové špičky a propady). • Harmonické (vyšší proudy). • Ztráty (jalová energie nekoná práci). Dynamické kompenzace účiníku eliminuje nevýhody konvenčního kompenzačního systému. Konvenční kompenzační systém po- užívá stykače, kterými jsou kompenzační kondenzátory připojovány k síti. • Reakční čas čili čas mezi dvěma sepnutími jednoho kondenzátoru je typicky 60 s z důvodu potřebného času na vybití kondenzátoru . To je pro některé aplikace příliš dlouho. Konvenční systém není schopný sledovat rychlé změny účiníku. • Dále stykače použité pro velmi časté spínání bývají často přetíženy, nebo se vyčerpá jejich životnost což způsobí nefunkčnost systému. • Konvenční kompenzační systémy jsou vhodné pro pomalé změny zátěže, ideální, kde ke změnám dochází 1 až 3x za den (vypínání strojů na konci směny), nebo kde velké množství malých zátěží způsobuje průběžné vykrývání, nebo kde dynamické zátěže jsou velmi malé. Dynamická kompenzace (Dynamic power factor correction - DPFC) je vybavena elektronickým spínáním (tyristory) místo stykačů, které umožňují srovnatelně neo- mezený počet sepnutí a minimální reakční na změnu zátěže. • Extrémně krátký reakční čas (několik milisekund). Obr. 1 Regulátor účiníku DCRG8F

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=