ElektroPrůmysl.cz, červenec 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 46 | červenec 2019 Charakteristiky spouštění a zastavování spouštěčů motorů Spouštěč motoru je kombinace všech spínacích prostředků nezbytných ke spouštění a zastavení motoru v kombinaci s vhodnou ochranou proti přetížení. Typické provozní podmínky spouštěčů jsou: a) jeden směr otáčení s motorem vypínaným za chodu v normálních pracovních podmínkách (kategorie užití AC-2 a AC-3); b) dva směry otáčení, chod ve druhém směru je však realizován po vypnutí spouštěče a úplném zastavení motoru (kategorie užití AC-2 a AC-3); c) jeden směr otáčení, nebo dva směry otáčení jako v bodu b), ale s možností nepříliš častého krátkodobého zapínání a vypínání (pomalého posouvání). Pro tento provozní stav se obvykle používají spouštěče pro přímé spouštění (kategorie užití AC-3); d) jeden směr otáčení s častým krátkodobým zapínáním a vypínáním (pomalým posouváním). Pro tento provoz se obvykle používají spouštěče pro přímé spouštění (kategorie užití AC-4); e) jeden nebo dva směry otáčení, ale s možností nepříliš častého brzdění protiproudem pro zastavení motoru, přičemž brzdění protiproudem je spojeno s brzděním rotorovým rezistorem, pokud je použit (reverzační spouštěč s brzděním). Obvykle se pro tyto provozní podmínky používá odporový rotorový spouštěč (kategorie užití AC-2); f) dva směry otáčení, ale s možností reverzace napájecích spojů motoru během jeho chodu v prvním směru (brzdění protiproudem), aby se dosáhlo jeho otáčení ve druhém směru, s vypínáním motoru běžícího v normálních provozních podmínkách. Obvykle se pro tyto provozní podmínky používá reverzační spouštěč pro přímé spouštění (kategorie užití AC-4). Není-li stanoveno jinak, spouštěče se navr- hují na základě rozběhových charakteristik motorů v souladu se zapínacími schop- nostmi z tabulky 1. Tyto zapínací schop- nosti pokrývají jak přechodné, tak ustálené rozběhové proudy velké většiny standard- ních motorů. Rozběhové proudy u někte- rých velkých motorů mohou však dosa- hovat špičkových hodnot odpovídajících účiníkům značně nižším, než jsou účiníky stanovené pro zkušební obvod v tabulce 1. V těchto případech má být pracovní proud stykače nebo spouštěče snížen na hodno- tu nižší, než je jeho jmenovitá hodnota, tak aby nebyla překročena zapínací schopnost stykače nebo spouštěče.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=