ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ 98 | červen 2019 Turck Vilant RFID sledování výroby a logistiky Pro zvýšení efektivnosti výroby, skladového hospodářství, logistiky materiálů, výrobních prostředků nebo hotových výrobků, je potřeba nutně zajistit monitorování pohybu všech jednotlivých výrobků a komponent, klasifikaci použití a nákladů, naskladnění a vyskladnění nebo jejich zpětnou dohledatelnost a historii. Zajištění spolehlivého řízení V tomto směru je nutné jednak zajistit vhodnou automatickou a spolehlivou identifikaci každého předmětu i hromad- ných balení a také následné ukládání zá- znamů a jejich statistické vyhodnocení. To je možné zajistit prostřednictvím technolo- gie bezdrátové identifikace RFID, zatímco ukládání a vyhodnocení provádí centrální serverový nebo cloudový systém, kam jsou jednotlivá RFID snímací místa napojena a odesílají získaná data. Čtecí a zapisovací antény musí svým vhodným umístěním a snímacím dosahem zajistit spolehlivé zachycení a přečtení RFID štítků (tzv. tagů) všech procházejí produktů a následné ode- slání dat, zatímco vyhodnocovací softwa- rový systém musí zajistit spolehlivý příjem dat, jejich dlouhodobé uložení a i vhod- né statistické vyhodnocení a vizualizaci výsledků. Důležité je v tomto směru právě slovo „spolehlivé“, což v praxi znamená profe- sionální navržení komplexní konfigurace hardwarového i softwarové systému na míru dané aplikaci tak, aby se zcela vylou- čila nebo alespoň minimalizovala porucho- vost a možnost nechtěného i záměrného obelstění systému. V tomto směru je tedy vhodné zvolit pro realizaci takového dodavatele-partnera, který poskytuje a umí komplexně zajistit všechny části systému nejen z pohledu do- dání, ale i instalace a následného kvalitní-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=