ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 74 | červen 2019 Dotykové panely WAGO 600 Souhra elegantního designu a vysokého výkonu Na letošním veletrhu AMPER byla v české premiéře představena nová řada dotykových displejů nesoucí označení WAGO 600. Tyto panely disponují robustním provedením pro využití v náročných průmyslových podmínkách, což však nikterak neomezuje jejich elegantní vzhled. Přidáme-li k výčtu hlavních vlastností vysoký výkon, výsledkem jsou velmi zajímavé dotykové panely, které najdou využití například ve výrobě, v automatizaci budov nebo ve zpracovatelském průmyslu. Dotykové displeje jsou nabízeny v růz- ných kombinacích výbav a vlastností. V portfoliu nalezneme tři odlišné softwa- rové výbavy pro využití jako Web-panel, Visu-Panel nebo Control-Panel. Mezi nimi nalezneme tři úrovně hardwarového pro- vedení podle požadavků dané aplikace (řada Standard s rezistivní obrazovkou pro běžné využití v rozvaděči, řada Marine s matným černým antireflexním povr- chem a speciálními atesty pro využití v námořním průmyslu a řada Advanced s kapacitní obrazovkou se skleněným po- vrchem, vyšší mechanickou a chemickou odolností a podporou vícedotykového ovládání). V neposlední řadě pak portfolio WAGO 600 nabízí čtyři různé velikosti úh- lopříček obrazovek. Web-Panel Ovládací a zobrazovací zařízení na úrovni webových displejů jsou vybavena optima- lizovaným webovým prohlížečem pro pří- stup k řídicím systémům WAGO prostřed- nictvím standardních webových protokolů s integrovanou webovou vizualizací pro displej. Je možné zobrazovat webové vi- zualizace vytvořené v prostředí e!COCKPIT nebo CODESYS 3 a založené na moder- ních technologiích jako HTML5. Výhodou webových vizualizací je ale možnost zob- razení i na běžně dostupných mobilních zařízeních, jako jsou smartphony a tablety. Visu-Panel Když je požadován vyšší výkon, používají se zařízení jako vizualizační panely. Visu-Panely

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=