ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROMOBILITA 40 | červen 2019 NOARK přichází s výrobky pro infrastrukturu elektromobility Jednou z největších překážek pro větší rozšíření elektrických vozidel s akumulátorem je nedostatečná a nerovnoměrně rozložená síť nabíjecích stanic. V podstatě každý majitel elektromobilu musí často při nabíjení svého vozidla improvizovat. Jedním z ideálních řešení je instalovat nabíjecí stanici ve vlastní garáži. Vlastní nabíjecí stanice přináší hned něko- lik zásadních výhod: • instalace je obvykle nepříliš drahá, • bezpečnostní rizika instalace a používání domácí nabíječky jsou velmi nízká, • nabíjení elektromobilu je dostupné v kteroukoli dobu, • je možné nastavit velikost nabíjecího proudu, a tím ovlivnit dobu nabíjení, • napomáhá spotřebovávat elektrickou energii efektivně a energeticky nejúsporněji. Společnost NOARK, dodavatel elektric- kých přístrojů pro nízké napětí, nyní nabízí univerzální a dostupnou řadu nástěnných nabíječek Ex9EV, vhodných pro všechna elektrická vozidla (obr. 1). Nabíječku lze připojit do běžné jednofázové i třífázové sítě. (Třífázové připojení výrazně zkracuje dobu nabíjení.) Nabíječky se odlišují pod- le velikosti dodávaného proudu; ten může být od 10 A do 32 A. Součástí vybavení je i kabel o délce 5 m s některým ze dvou nej- rozšířenějších typů konektorů – buď Typ 1, dnes už méně používaný konektor stan- dardu„yazaki“, nebo čím dál běžnější Typ 2, známý také pod názvem„mennekes“. Akumulátorové baterie v elektrických vo- zidlech jsou zdroj stejnosměrného proudu; když jsou nabité, může nastat únik zbytko- vého proudu. K eliminaci tohoto jevu je pro všechny typy nabíjecích stanic doporučeno instalovat jistič zbytkového proudu (RCCB - residual current circuit breaker) typu B. Za- tímco většina výrobců tento požadavek řeší dodatečným připojením RCCB k nabíječce, Obr. 1 Nástěnná nabíjecí stanice pro elektromobily Ex9EV Obr. 2 Proudový chránič typu B Ex9LB63

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=